Hem / Egna nyheter / Samsyn- samverkan var temat för årets intressepolitiska dag

Samsyn - samverkan var temat för årets Intressepolitiska dag

Tidig selektering och möjligheten att hålla på med flera idrotter parallellt. Det var temat för den intressepolitiska dagen och SDF-träffen. Två arrangemang som i år anordnades digitalt.

Trots de ovanliga omständigheterna var uppslutningen god. Ett 30 tal tjänstepersoner från region, kommun och andra organisationer  samt ett anta SDF fick under dagen ta del av forskning, inspiration och erfarenhetsutbyte kring konferensens tema. Ett tema som valts med omsorg.

- Samsyn- samverkan och problemställningarna med tidig selektering är två ämnen som ligger i tiden och som dessutom ingår i Strategi 2025, detutvecklingsarbete som idrottsrörelsen just nu är mitt i, säger Peter Gårdestedt, verksamhetschef på RF-SISU Halland.

Föreläsningar gav faktabas

Under dagen fick alla deltagare dels en lite djupare insyn i Samsyn-samverkan, den överenskommelse som 13 SDF (specialdistriktsförbund) slutit tillsammans med varandra för att minska riskerna för att barn och ungdomar ska tvingas välja idrott för tidigt. Men dagen bjöd också på en föreläsning där Krister Hertting, docent i pedagogik vid Högskolan i Halmstad tillsammans med Eva-Karin Lindgren, professor i hälsovetenskap vid Högskolan i Halmstad pratade om konsekvenserna av tidig selektering och vikten av att kunna hålla på med flera idrotter samtidigt. Dessutom föreläste Tilde Johansson , en av Sveriges mest lovande friidrottstalanger. Också hon pratade om hur viktigt det varit för henne att långt upp i åren kunna kombinera flera idrotter.

- Jag tror att det var jätteviktigt för min utveckling. Dels för att det gjort mig atletisk och genomtränad i hela kroppen. Men det har också varit viktigt för att hålla motivationen uppe. I perioder när en idrott gått lite sämre har det kanske gått bättre i den andra och då har känts kul och inspirerande, säger Tilde Johansson.

En känsla och erfarenhet som på många sätt också är essensen av det forskningen visar. Efter föreläsningarna blev det panelsamtal. Ett samtal som kretsade mycket kring vad som faktiskt är bra idrott för barn och ungdom.

- Jag tycker att bra barn- och ungdomsidrott är idrott som är rolig och varierad, där alla får plats. Det ska vara kul att gå till träningen, säger Patrik Annervi, Hallands fotbollsförbund.

Viktigt värdegrundsarbete

Sist men inte minst fick alla deltagare utbyta erfarenheter och funderingar med utgångpunkt i just de här frågeställningarna med varandra.

- Det här är en viktig dag där vi får chans att träffa alla de människor som vi som stödorganisation till idrotten samarbetar med. Då är det viktigt att vi skapar en gemensam värdegrund så att vi drar åt samma håll. Idrotten och föreningslivet är en väldigt viktig del av samhället och vi värnar om att samarbetet ska fungera så bra som möjligt, säger Peter Gårdestedt.