Hem / Egna nyheter / Så många sökte kompensationsstöd i Halland

Så många sökte kompensationsstöd i Halland

Den 15 maj stängde ansökan för det statliga coronastödet till idrotten. 148 halländska föreningar har ansökt om ekonomiskt stöd för förlorade inkomster under coronakrisen. Det motsvarar en tredjedel av länets barn- och ungdomsföreningar.

Av Hallands 717 idrottsföreningar bedriver 418 barn- och ungdomsidrott, enligt redovisningen för LOK-stöd. Det statliga kompensationsstödet riktar sig i första hand till förlorade inkomster som är direkt eller indirekt kopplade till barn och ungdomsverksamheten. Biträdande distriktsidrottschef Peter Gårdestedt konstaterar att 148 ansökningar i Halland visar på att behovet är stort. RF-SISU Halland har sedan början av krisen satsat hårt på att stötta föreningarna i den situation som råder.  

− Våra idrottskonsulenter har varit aktiva i att stötta föreningarna genom den här processen. Vi har gjort riskanalyser och jobbat fram underlag inför en ansökan. Vi kan se att förhållandevis många halländska föreningar har ansökt om kompensationsstöd. Det är positivt, samtidigt som vi ju såklart önskar att det inte hade behövts. Men så ser verkligheten ut just nu och föreningarna har fått ta stora ekonomiska smällar i den här krisen.

Här kan du läsa om hur ansökningstrycket ser ut över landet

Redan tidigare har de halländska föreningarna flaggat för stora inkomstbortfall på grund av coronakrisen. I den enkät som skickades ut till landets alla idrottsföreningar i april svarade 103 halländska föreningar som sammanlagt går miste om närmare 35 miljoner kronor i intäkter från mars till juni.  

− Vi är tacksamma över att så många föreningar har valt att svara på enkäten. Signalerna är tydliga och de syns över hela landet. Föreningarna har tappat mycket och det finns ett stort behov av stöd.  Det behovet kommer att finnas även efter juni och statens 500 miljoner kronor räcker inte, säger Peter Gårdestedt, som nu inväntar informationen om vilka föreningar som får kompensation. Ett besked som väntas i juni.

− Vi för samtal med kommuner, idrottsföreningar och förbund. När vi får siffrorna från Riksidrottsförbundet och ser hur stödet fördelas tar vi dialogen vidare därifrån, säger han.

Vill er förening ha stöd med riskanalys och spaning framåt? Ta kontakt med er idrottskonsulent!