Hem / Egna nyheter / politiska samtal i idrottens tjänst

Politiska samtal i idrottens tjänst

I höstas hölls en intressepolitisk dag med barnens rättigheter i fokus. Det är bara en av många mötesplatser där halländska beslutsfattare under året har fick möjlighet att se sitt län ur idrottens perspektiv.

RF-SISU Hallands intressepolitiska arbete handlar om samverkan och sker på olika nivåer. Syftet med intressepolitiska dagar, frukostmöten, debattartiklar, föreningsforum och kommundialoger är att beskriva det vi gör varje dag året runt – arbetar för idrottsrörelsens mål i Strategi 2025. Och vi vill få med alla på tåget! Idrottsrörelsens utvecklingsresor handlar om att skapa inkluderande verksamheter där fler vill vara med längre. Det arbetet sker ute i föreningarna varje dag, genom folkbildning. Kommuner, län och region bidrar till hållbar utveckling och folkhälsa genom stödet till idrottsrörelsen.


− En viktig del i RF-SISU Hallands uppdrag är att företräda idrottsrörelsen. Det innebär att vi har som uppgift att lyfta idrottsrörelsens frågor, utmaningar och möjligheter, i samtal och samverkan, säger distriktsidrottschef Sandra Hidgård och förklarar att det arbetet sker på lednings, styrelse- och tjänstepersonsnivå.

− Vi har en bred samverkan med olika aktörer i länet och 2019 har varit ett år där vi ytterligare har breddat, fördjupat och satt ny struktur på den samverkan. Nytt för 2019 är bland annat att varje kommun har en idrottskonsulent som kan vara ett bollplank för tjänstepersoner i satsningar och samverkan. I varberg är vi representerade i det lokala Idrottsrådet som driver idrottspolitiska frågor.

Läs mer om samverkan med RF-SISU Halland 

Regional samverkan för folkhälsa

Det är inte bara i kommunerna som samverkan sker. Genom arbetet för social hållbarhet är Region Halland en naturlig samverkanspart i viktiga folkhälsosatsningar. Samarbetet sker även på strategisk nivå.

− Vi har varit med i framtagandet av den nya regionala utvecklingsplanen (RUS) men har även gett inspel till regionens kulturplan, säger Sandra Hidgård.

RF-SISU Halland är också del i den halländska Överenskommelsen för samverkan inom idéburen sektor och Sandra Hidgård är invald i styrelsen för Hallands Bildningsförbund.

− Den halländska Överenskommelsen känns som en jättespännande utveckling. Hallands föreningsliv i Halland gör en jätteinsats för hälsa och gemenskap. Kan vi jobba tillsammans ännu mer kan vi med gemensamma krafter göra ännu mer för hallänningarna, säger Sandra Hidgård. 

Idrottsmiljöer i fokus 

Tillgång och status på anläggningar skiljer sig stort över länet. Den ekonomiska verkligheten för idrottsföreningar likaså. Sedan 2016 har Hallands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna genomfört en omfattande inventering av halländska idrottsanläggningar. Under hösten sammanställdes resultaten och presenterats för politiker och tjänstemän i de halländska kommunerna.

− Vi har haft goda samtal och en del aha-upplevelser längs vägen. Rapporterna ger en unik överblick över status och skick på de föreningsägda anläggningarna och därigenom den verklighet som föreningarna lever i. Vi hoppas att underlaget som kommunerna nu har fått kan användas som stöd för såväl enskilda insatser som strukturella förbättringar, säger biträdande distriktsidrottschef Peter Gårdestedt.


Höstens intressepolitiska dag hölls på Varbergs Stadshotell.


Andreas Hagström, Idrottsutvecklingschef i Linköpings kommun föreläste under den intressepolitiska dagen, en av RF-SISU Hallands återkommande mötesplatser för samtal om idrott och politik.