Hem / Egna nyheter / Oro för höga elkostnader i föreningslivet

Oro för höga elkostnader i föreningslivet

Höga elpriser skapar stor oro i föreningslivet. Flera flaggar för att de kan tvingas stänga ned om de inte får stöd att hålla kostnaderna nere.

– Nu krävs snabba åtgärder för att hjälpa föreningarna överleva vintern, säger Susanne Erlandsson, ordförande RF-SISU Halland, och Anders Bengtsson, vice ordförande.

Mitt i återstarten efter pandemin drabbas idrottsrörelsen nu av ytterligare bekymmer med skenande elpriser och ökade kostnader.

Många föreningar som driver egen anläggning hör av sig till RF-SISU Halland och flaggar för allvarliga konsekvenser till följd av läget.

– Hos många finns en stor oro för att de kommer tvingas stänga ned sin verksamhet i vinter för att den inte bär sig, säger Sandra Hidgård, distriktsidrottschef. 

Stöd för att hålla nere kostnader 

Prisökningarna sammanfaller med idrottsrörelsens arbete att komma på fötter efter pandemin, som inneburit stora tapp i både antal medlemmar och ledare.

– Återstartsarbetet är en tuff resa i sig. Nu behöver föreningarna stöd och hjälp för att hålla kostnaderna nere. Ekonomin får inte sätta stopp för den viktiga verksamhet som de bedriver, säger Sandra Hidgård.

De drabbade föreningarna är både små och stora och har verksamhet för barn, unga och vuxna.

"Åtgärderna behöver komma nu"

RF-SISU Halland, som företräder idrottsrörelsens på regional och lokal nivå, har kontakt med länets kommuner. 

– Vi behöver hitta en lösning för föreningarna så att den idrottsliga verksamheten kan bedrivas även framåt. Åtgärderna behöver komma nu. Det hjälper inte föreningarna om ett eventuellt bidrag kommer till nästa år, säger Sandra Hidgård.

För mer information kontakta 

Susanne Erlandsson, ordförande RF-SISU Halland 

070-650 88 45

Anders Bengtsson, vice ordförande RF-SISU Halland

072-211 61 10

Sandra Hidgård, distriktsidrottschef RF-SISU Halland

072-229 04 57