Hem / Egna nyheter / Nu kan din förening söka Kompensationsstöd

Nu är det dags att söka kompensationsstöd för sommarens ekonomiska förluster

Coronaviruset har satt djupa spår i stora delar av samhället. Idrotten är en av de sektorer som drabbats allra hårdast. Inställda tävlingar, matcher och tävlingar utan publik och byte av träningshallar är bara några av alla svårigheter.

 För att kompensera föreningarna för de förluster som uppstått på grund av Corona under andra halvåret 2020 satsar nu regeringen ytterligare 1 miljard som ett kompensationsstöd till landets föreningar. Ansökningsperioden för stödomgång 1 som gäller kvartal 3 sträcker sig mellan 15-25 oktober.

I en enkät i somras svarade ett hundratal av Hallands föreningar att de tillsammans förlorat uppemot 35 miljoner kronor mellan mars och juni i år. För att stötta idrotten och föreningarna stötte regeringen till 500 miljoner till idrotten då. 7,6 av de miljonerna hamnade hos halländska föreningar. Pengar som förstås gjort skillnad.

Många månader med restriktioner

Men nu har ytterligare ett antal månader med kännbara restriktioner förflutit. Sommarmånader som normalt sett innebär att man anordnar cuper, tävlingar och midsommarfiranden för att dryga ut föreningskassan. I år har nästan all sådan aktivitet uteblivit. Med kännbara hål i många föreningars ekonomi som resultat. Därför kommer nu det nya stödet på totalt 1 miljard, pengar som ska räcka till både kvartal 3 och kvartal 4. Ansökningsomgången för kvartal 3 pågår mellan 15-25 oktober. 

Principer kring hur man söker stödet hittar du här: https://www.rf.se/bidragochstod/Bidrag/kompensationsstodtillidrottsforeningar/