Hem / Egna nyheter / Nu får alla barn och unga träna igen

Nu får alla barn och unga träna igen

Nu får alla barn och unga träna igen. Det meddelade Regeringen och Folkhälsomyndigheten tidigare under dagen. Man betonade också vikten av att också gymnasieungdomarna får träna tillsammans igen.

RF vill poängtera vikten av idrott och rörelse för barn och ungdomar även under pågående pandemi, men understryker även att läget i samhället är allvarligt. Därför ska pandemilagen och Folkhälsomyndighetens rekommendationer för träning och idrott följas.

Idrottsrörelsen har hela tiden satt ansvar för att bidra till smittbekämpningen främst men även vikten av att kunna samla träningsgrupper och lag för att ge glädje, gemenskap och idrottsträning. Vi har under pandemin sett risker i att tappa barn och unga vilket skulle få katastrofala konsekvenser för idrottsrörelsen och folkhälsan.

Folkhälsomyndigheten meddelar att den beslutade förändringen att tillåta äldre ungdomar att idrotta börja gälla från den 6 februari. Myndigheten kommer i och med detta även att uppdatera sina föreskrifter och allmänna råd.

Läs mer här: