Hem / Egna nyheter / Kungörelse och information från valberedningen

Kungörelse och information från valberedningen

Kungörelse om årsstämmor 2020 och information från valberedningen.

Distriktsstämmor för RF-SISU Halland och Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Halland
genomförs lördagen den 28 mars 2020 klockan 10.00 på Hotel Tylösand i Halmstad.

Förslag till ärenden att behandlas vid respektive distriktsstämma ska vara distriktsstyrelsen tillhanda senast den 15 januari 2020 under adress:

Styrelsen RF-SISU Halland, Box 93, 301 03 Halmstad, alternativt Styrelsen SISU Idrottsutbildarna, Box 93, 301 03 Halmstad (Ärenden som gäller Hallands Idrottsförbund för 2019, behandlas inom ramen för RF-SISU Halland)

Kallelse till distriktsstämman utsänds i januari varvid anmälan av ombud ska ske.

Halmstad den 19 november 2019
Styrelsen Hallands Idrottsförbund, Styrelsen SISU Idrottsutbildarna Halland
(från januari 2020 RF-SISU Halland)

Sandra Hidgård
Distriktsidrottschef

Personval
Föreningar, SDF:s och MO:s distriktsförbund får inför enligt RF-SISU Hallands stadgar inkomma med namn på kandidater inför distriktsstämman, senast den 15 januari samma år.

Valbarhet
Valbar vid personvalen är varje i Sverige permanent bosatt person som är medlem i en idrottsförening som är ansluten till RF-SISU:s distriktsförbund, och som inte är arbetstagare hos SISU Riks, SISU-distrikt, RF eller DF.

Mandatperioder
Ordförande väljs på ett år och styrelseledamöter på två år. Lekmannarevisor med personlig ersättare väljs på ett år. Revisionsbolag utses på ett år.