Hem / Egna nyheter / Kungörelse och information från valberedningen

Kungörelse och information från valberedningen

Kungörelse om årsstämmor 2020 och information från valberedningen. Nu söker vi förtroendevalda till RF-SISU Halland!

Årsstämmor för RF-SISU Halland och Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Halland
genomförs lördagen den 28 mars 2020 klockan 10.00 på Hotel Tylösand i Halmstad.

Förslag till ärenden att behandlas vid respektive distriktsstämma ska vara distriktsstyrelsen tillhanda senast den 15 januari 2020 under adress:

Styrelsen RF-SISU Halland, Box 93, 301 03 Halmstad, alternativt Styrelsen SISU Idrottsutbildarna, Box 93, 301 03 Halmstad (Ärenden som gäller Hallands Idrottsförbund för 2019, behandlas inom ramen för RF-SISU Halland)

Kallelse till stämman utsänds i januari varvid anmälan av ombud ska ske.

Halmstad den 19 november 2019
Styrelsen Hallands Idrottsförbund, Styrelsen SISU Idrottsutbildarna Halland
(från januari 2020 RF-SISU Halland)

Sandra Hidgård
Distriktsidrottschef

Nominera förtroendevalda
information från valberedningen

Här hittar du en nomineringsblankett!

Valberedningen för RF-SISU Halland hade sin första träff i maj månad. Vi är nu inne i mellanfasen av vårt arbete inför distriktsstämman 2020. I november, januari och februari sker sonderingsarbete och intervjuer inför kommande personval.
Föreningars, SDF:s och MO:s engagemang är viktigt och till stort hjälp för valberedningen. Vet ni/du någon person som skulle vara lämplig och en tillgång för RF-SISU Hallands idrottsliga utvecklingsarbete? Kontakta då omgående valberedningen.

Nuläge inför Årsstämman 2020:

Ordförande och ledamöter
(Styrelsen för ”RF-SISU Halland” består endast av fasta ledamöter)
Ordförande: Ulf Järphag (Kandiderar / står till förfogande för omval)
Ledamöter i tur att avgå: Cecilia Andersson, Malin Björklund, Adnan Bainca, Johan Johqvist
Adnan Bainca kandiderar inte till omval. Övriga ledamöter kandiderar/står till förfogande för omval.
Ledamöter med mandatperiod till 2021: Anne Börjesson, Susanne Jansson, Anders Bengtsson.

Revision
Vid årsstämman 2020 utses enligt antagna stadgar ett Revisionsbolag att utföra detta uppdrag.
Lekmannarevisor
Ordinarie: Mikael Lundkvist (Kandiderar / står till förfogande för omval)
Ersättare: Sven Svensson (Kandiderar / står till förfogande för omval)

Personval
Föreningar, SDF:s och MO:s distriktsförbund får enligt ”RF-SISU Hallands” stadgar senast den 15 januari inkomma med namn på kandidater inför personvalen 2020.

Valbarhet
Valbar vid personvalen är varje i Sverige permanent bosatt person som är medlem i en idrottsförening som är ansluten till RF-SISU:s distriktsförbund, och som inte är arbetstagare hos SISU Riks, SISU-distrikt, RF eller DF.

Mandatperioder
Ordförande väljs på ett år och styrelseledamöter på två år. Lekmannarevisor med personlig ersättare väljs på ett år. Revisionsbolag utses på ett år.

Förslag till valberedningen
Förslag på kandidater skickas senast den 15 januari 2020 till valberedningens ordförande Jarl Kristenson:
e-post: This is a mailto link
tel: 070-328 98 80

Valberedningen kommer att närvara vid SDF-konferensen och Idrottsforum i Varberg den 22-23 november. Vi hoppas på goda samtal med föreningar, SDF och MO under dessa dagar.
Med hopp om engagemang från idrotten i Halland parallellt med vårt arbete med personvalen inför årsstämman i mars nästa år.

Bästa idrottshälsningar
Frida Lager/Vice ordförande, Ulf Andersson/Sekreterare och Jarl Kristenson/Ordförande