Hem / Egna nyheter / Idrotten behöver förlängt stöd för att klara krisen

"Idrotten behöver förlängt stöd för att klara krisen"

Idrotten är en stark motor för folkhälsa och samhällsutveckling. Att våra föreningar får fortsätta det arbetet är en förutsättning för social hållbarhet. Därför behövs en förlängning av regeringens stödpaket till idrottsrörelsen.

Många älskade sommartraditioner arrangeras av lokala idrottsföreningar, som tack vare inkomsterna från arrangemangen kan erbjuda rörelseglädje och gemenskap till barn och unga resten av året. I sommar är det annorlunda. Bakom inställda midsommarfiranden, idrottsläger och tävlingar finns en förening som tappar en viktig inkomst, som i värsta fall påverkar hallänningarnas möjlighet att idrotta tillsammans, i sitt lag eller sin klubb framöver.

I Halland finns 720 idrottsföreningar som engagerar tiotusentals ideella och når de allra flesta barn och unga någon gång under uppväxten. Idrottsföreningarnas arbete är en stark motor i arbetet för folkhälsa och samhällsutveckling. Deras möjlighet att fortsätta bedriva det arbetet är en förutsättning för social hållbarhet. Därför behövs en förlängning av regeringens stödpaket till idrottsrörelsen för förlorade inkomster under perioden juli-september.

Regeringens krisstöd räcker inte till

Det var i mars som regeringen gav beskedet att ett stödpaket på 500 miljoner kronor skulle avsättas för att kompensera idrottsrörelsen till följd av coronapandemin för förlorade inkomster under våren. Riksidrottsförbundet har haft uppdraget att fördela stödet utifrån ansökningar från föreningar och förbund i hela landet. Nyligen äskade RF om ett förlängt krisstöd på 500 miljoner kronor till idrotten för sommaren och hösten. Detta efter att landets föreningar i en rikstäckande enkät flaggat för ett inkomstbortfall på 1,3 miljarder kronor bara under våren. I Halland svarade ett hundratal föreningar att deras förlorade inkomster uppgick till närmare 35 miljoner kronor från mars till juni i år.

Läs mer om RF:s begäran om förlängt stöd till idrottsrörelsen

De 7,6 miljoner kronor som kom Hallands föreningar till del genom regeringens krisstöd gör skillnad, men det räcker inte på lång väg för att täcka behovet framåt. Tidsbegränsningen i det första stödpaketet gör att sommarens arrangemang inte omfattas – och där finns viktiga inkomstkällor, som i år uteblir.

Lokalt stöd för idrotten

RF-SISU Halland har hittills fördelat cirka 300 000 kronor i omställningsstöd till våra idrottsföreningar. Kommuner, men också många organisationer och företag har hörsammat idrottens behov i coronakrisen med insatser och lättnader för att stötta föreningsidrotten. Vi är många som ser det enorma arbete som idrotten gör för hallänningarna och vi är många som hjälps åt i denna svåra situation. Vi hoppas nu att även regeringen hörsammar behovet av ett förlängt stöd, det som så väl behövs i Halland och hela landet.

Sandra Hidgård, Distriktsidrottschef

Ulf Järphag, ordförande RF-SISU Halland