Hem / Egna nyheter / Fyra av tio föreningar vittnar om stort renoveringsbehov

Fyra av tio föreningar vittnar om stort renoveringsbehov

Närmare fyra av tio halländska idrottsföreningar uppger att platsen som de använder är i stort behov av renovering. Det visar Riksidrottsförbundets undersökning om idrottens anläggningssituation som presenterades under RF-SISU Hallands temadag.

Riksidrottsförbundet har under året ställt frågor till landets idrottsföreningar om anläggningar och idrottsplatser.  

Resultaten från de svarande i Halland var en av programpunkterna när RF-SISU anordnade en intressepolitisk dag.

Stort renoveringsbehov 

Undersökningen visar bland annat att 38 procent av de svarande halländska föreningarna upplever att deras anläggningar är i stort behov av renovering.

- Renoveringsbehovet är den absolut största utmaningen som visar sig i den här undersökningen. Vi ser problemet i hela Sverige, inom de flesta idrotter och oavsett om du hyr eller äger platsen, säger Jonnie Nordensky, projektledare Plats för idrott på Riksidrottsförbundet.

23 procent uppger att det är aktivitetsytor, det vill säga ytor som används för träning och tävling, som behöver renoveras. Ännu fler (39 respektive 40 procent) svarar att det är sociala ytor eller omklädningsrum, dusch och toaletter som är i stort behov av upprustning.

Mer tider och utrymme 

Riksidrottsförbundet har även ställt frågor om hur tillgången på idrottsanläggningar och idrottsmiljöer ser ut. I Halland svarar 26 procent att de är i stort behov av mer tid på den plats som de idrottar på. Lika många ser ett stort behov av mer utrymme.

- Det är framför allt kopplat till föreningar som hyr sin plats. Vi ser också att problemet är större hos föreningar som har stor barn- och ungdomsverksamhet, säger Jonnie Nordensky.

Bristen på tid och utrymme får konsekvenser.

- Ungefär var fjärde förening upplever att man håller tillbaka antalet medlemmar på grund av detta.

"Platsen är avgörande"

Totalt 5500 föreningar inom alla idrotter, över hela landet svarade på enkäten. Syftet med undersökningen är att förstå föreningarnas anläggningsbehov.

- Platsen är avgörande för att kunna bedriva idrott. Det gäller oavsett om du springer i skogen, är i en ishall eller någon helt annanstans. En bra plats kan generera en bra idrott men också en bra social verksamhet. Tvärtom kan en sämre plats göra att man inte vill ta sig dit, kanske för att det känns otryggt, och att man därför tappar vissa individer, säger Jonnie Nordensky.

I Halland var det 243 föreningar, som tillsammans representerar 45 idrotter, som svarade på enkäten. Det lokala resultatet speglar läget för landet som helhet.  

- Halland påminner om hur resultaten för hela Sverige ser ut. Det beror till stor del på vilken typ av kommuner ni har. Det finns både en landsbygdskommun, några medelstora städer och en kommun som ligger nära en storstad, förklarar Jonnie Nordensky.

Utöver tillgång på anläggningar och renoveringsbehov fick föreningarna bland annat frågor om tillgänglighet och huruvida platsen som de använder uppfyller föreningens behov. 

Här kan du läsa sammanställningar av idrottsföreningarnas svar i Riksidrottsförbundets Anläggningsenkät (pdf)

Intressepolitisk dag 

RF-SISU Hallands intressepolitiska dag är en del i vårt uppdrag att företräda länets idrottsrörelse. Evenemanget genomförs återkommande med olika teman. Den här gången var temat utveckling av idrottsanläggningar och trygga miljöer.

I programmet ingick även ett föredrag med omvärldsanalytikern Troed Troedsson som spanade in i idrottens framtid och Anneli Svensson, kommunpolis i Falkenberg, som berättade om idrottens brottsförebyggande roll.