Hem / Egna nyheter / Fler ledarroller öppnar upp för fler kvinnor

Fler ledarroller öppnar upp för fler kvinnor

Att ha vuxna förebilder av båda könen är viktigt för föreningen. Samtidigt har det visat sig svårt att få kvinnor på ledaruppdragen. För att lösa ekvationen försöker Fyllinge IBK testa nytt.

Styrelsen är jämställd sedan flera år men på tränarbänken är könsfördelningen fortfarande ojämn i innebandyklubben.  

- Det är främst pappor som ställer upp som tränare. Min upplevelse är att många kvinnor inte känner tillräckligt idrottsligt självförtroende för att göra det. Jag gör det inte själv, säger ordförande Matilda Karlsson. 

Inför nya ledarroller 

Styrelsen vill jämna ut skillnaden och har bland annat beslutat att införa nya typer av ledarroller i föreningen. Till hösten kommer ett antal kvinnor att gå in som lagledare med andra ansvarsområden än det coachande uppdraget, exempelvis att samordna och att skapa trivsel.

- Man kan vara ledare på andra sätt än att vara tränare. En av tjejerna är duktig på löpning och kommer också att hålla i fyspass för flera av lagen, förklarar Matilda Karlsson.

Upplägget innebär inte bara fler kvinnliga förebilder. Det medför också fler vuxna per lag och därmed fler ögon som kan hålla uppsyn över barnen.

- Det gör det lättare att uppmärksamma när något händer i gruppen men också att förebygga att något händer, säger Matilda Karlsson.

"Både män och kvinnor behövs" 

Att sträva efter mångfald bland ledarna ser Matilda Karlsson som en självklarhet. Det faktum att styrelsen är jämställd beror dock inte på något aktivt arbete.

Att uppmana en person att göra något som den egentligen inte vill tror hon är fel väg att gå.  

- Man kan inte tvinga folk in i roller som de inte är intresserade av. Jag tror att det är svårt att få ett genuint engagemang på det sättet. Däremot tänker jag att engagemang kan leda till mer engagemang. Man kanske till exempel går in i en roll och inser att ”wow, här hade jag kunnat göra mer”. Det blir som ringar på vattnet, säger Matilda Karlsson.

En idrottsförening är mer än bara idrott och behöver därför många olika kompetenser, påpekar hon.

- Min hjärtefråga är vikten av att vara i ett sammanhang. Den här föreningen finns inte bara för att vinna matcher. Alla, både män och kvinnor, kan bidra på andra sätt än att vara innebandytränare. 

För några veckor sedan hade Fyllinge IBK sommaravslutning. När verksamheten drar igång till hösten igen kommer styrelsen fortsätta jobba för att identifiera och undanröja hinder.

- Drivkraften i detta är att få lag där alla barn mår bra. Och jag är av den åsikten att det då behövs både män och kvinnor, säger hon.