Hem / Egna nyheter / Enkät ska ge svar om föreningarnas situation

Enkät ska ge svar om föreningarnas situation

Riksidrottsförbundet har skickat ut en enkät till alla idrottsföreningar i Sverige för att få veta hur coronakrisen påverkar föreningarnas ekonomi. Svaren blir ett viktigt underlag i dialogen med regering och kommuner om stödinsatser till idrotten.

I enkäten får idrottsföreningarna uppskatta de ekonomiska konsekvenser som coronaviruset har medfört för hela föreningens verksamhet under perioden 12 mars–30 juni, inom följande områdena evenemang och tävlingar, träningsverksamhet , föreningens ekonomi och aktuella åtgärder.

Syftet med enkäten är att skapa en översikt av de ekonomiska konsekvenser som coronakrisen innebär för idrottsrörelsen. OBS. RF vill ha ert svar senast den 30 april. Enkäten är inte ett formulär för att ansöka om ekonomiskt stöd, den processen arbetar Riksidrottsförbundet med parallellt. Den sammantagna bilden av alla föreningars svar kommer att användas i dialog med regering och kommuner. Enkäten blir även ett underlag för övriga stödinsatser. Föreningens enskilda svar kommer inte att publiceras. 

Här kan du läsa mer om enkäten