Hem / Egna nyheter / Digital utbildning: Föreningen som arbetsgivare

Digital utbildning: Föreningen som arbetsgivare

Vad gäller när föreningen är arbetsgivare? I slutet av april välkomnas du som är anställd eller har arbetsgivaransvar i en idrottsförening till en utbildning om avtal och regler som är bra att ha koll på.

Under våren 2022 bjuder fyra sydsvenska RF-SISU-distrikt in till kostnadsfria, digitala utbildningskvällar med olika teman kring föreningskunskap. Syftet är att ge dig som förtroendevald i en idrottsförening kunskap och redskap för att kunna utföra ditt uppdrag och bidra till föreningens utveckling.  

Nästa utbildningskväll handlar om föreningen som arbetsgivare och äger rum torsdag 28 april.

- Många föreningsledare är ideella och har kanske inte erfarenhet av att vara arbetsgivare, med lagar och allt vad det innebär. Med den här utbildningen vill vi underlätta deras arbete och skapa en trygghet för dem och de anställda, säger Åsa Agmyr, som är ansvarig för regional kursverksamhet på RF-SISU Halland.

Utbildningen sker digitalt och hålls av Johan Rystedt från Arbetsgivaralliansen. Kvällen kommer bland annat handla om kollektivavtalet ”Bransch idrott”, hur anställningsavtal ingås och vad du som arbetsgivare behöver tänka på när det gäller arbetsrättsliga lagar.  

- Det kommer också att finnas utrymme för att lyfta egna funderingar. Förbered gärna frågor från er verksamhet, säger Åsa Agmyr.

Mer information och anmälan här

Utbildningskvällarna arrangeras i samverkan mellan RF-SISU Halland, RF-SISU Blekinge, RF-SISU Skåne och RF-SISU Småland.

Schema för resterande utbildningar hittar du nedan:

Att arbeta i valberedning

Tisdag 10 maj kl. 18:00-21:00

Här får du som är vald till valberedningen bland annat kunskap om vad som kan tänkas styra och påverka uppdraget. Dessutom beskrivs arbetsgången för en valberedning under ett år – vad behöver göras och när?

Utbildare: RF-SISU Småland

Mer information och anmälan här

Ekonomi – budget och uppföljning

Torsdag 19 maj kl. 18:00-21:00

För föreningens styrelse är budgeten ett viktigt styrinstrument. Utbildningen kommer bland annat att beröra styrelsens uppdrag och ansvar, budget och resultatuppföljning.

Utbildare: Jenny Larsson, RF-SISU Blekinge

Mer information och anmälan här

 

Ekonomi – bokföring/redovisning

Onsdag 1 juni kl. 18:00-21:00

Ekonomin har stor betydelse för föreningens möjligheter att nå dit ni strävar. Kvällen kommer bland annat att beröra kassörens uppgifter, bokföring – debet / kredit, bokföringsprogram och årsbokslut.

Utbildare: Jenny Larsson, RF-SISU Blekinge

Mer information och anmälan här