Hem / Egna nyheter / Viktig information till Hallandsidrotten

Viktig information till Hallandsidrotten

Regionen meddelar idag att ”det inte är osannolikt att det blir lokala allmänna råd i Halland inom en närmre framtid”. Det kommer såklart att påverka Idrotten i Halland, det påverkar människorna i Halland, det påverkar oss alla på olika sätt.

I våra grannregioner har skärpta lokala restriktioner redan en stark påverkar på föreningslivet och Idrotten.

Var och en av oss - förtroendevalda, ledare, föräldrar och aktiva måste orka fortsätta ta vårt gemensamma ansvar för att minska smittspridningen av covid- 19. Men det är också viktigt att våra verksamheter och alla Idrottsföreningar i Halland tar ett stort ansvar för sina verksamheter, de aktiviteter och de möten som ni bedriver i vardagen – varje dag.

Eget och gemensamt ansvar är avgörande
Idrottsrörelsen i Halland har tagit ansvarsfulla beslut och ställt upp på ett fantastiskt sätt under pandemin. Vi vill rikta ett stort tack till alla föreningar, ledare och medlemmar. Nu går vid dock in i ett skarpare läge eftersom smittspridningen ökar i vår region.

Viktigt att vi hjälps åt
Vi behöver nu ta ett gemensamt ansvar att följa de skarpa allmänna råden. Vi som älskar rörelseglädjen, gemenskapen och spänningen, som idrottsrörelsen skapar, kan göra skillnad. För att vi ska kunna träna och tävla, som vi önskar i framtiden, behöver vi nu mer än någonsin ta gemensamt ansvar som individer, föreningar och förbund.

Nu ser vi till att hjälpas åt att hålla i och att hålla ut!

Idrottskonsulenterna finns för er ​och vi arbetar utifrån varje förenings egna förutsättningar och stödjer er utifrån era utmaningar.​

Frågor kan ni ställa till:

✔️Era respektive förbund med idrottsspecifika frågor.

✔️Era respektive kommuner eller annan hyresvärd med frågor om vad som gäller i de idrottsytor som ni nyttjar.

✔️Allmänna frågor om Covid -19 och idrott kan ni ställa This is a mailto link

✔️Om ni önskar bolla eller sortera era frågor kontakta er förenings Idrottskonsulent:
       https://www.rfsisu.se/Halland/Omoss/Kontaktaoss/Kontaktaeridrottskonsulent/​

✔️ Följ Riksidrottsförbundets uppdateringar här: https://www.rf.se/coronavirusetochidrottsrorelsen/

 

 

Hälsningar Team RF-SISU Halland genom Sandra Hidgård, Distriktsidrottschef

Allmänna råd till idrottsföreningar

14 juni 2020 till och med 30 juni 2021 – föreskrifter om allmänna råd

Alla verksamheter i Sverige, bland annat:

 • skapa utrymme för att undvika trängsel
 • håll digitala möten

Personligt ansvar

 • hålla avstånd till varandra på idrottsplatser, badhus, gym och andra träningslokaler och undvik att byta om i allmänna omklädningsrum

Föreningar

 • skjut upp årsmöten eller genomför dem digitalt

Idrottsföreningar

 • För att undvika spridning av covid-19 bör idrottsföreningar när det är möjligt hålla träningar och andra idrottsaktiviteter utomhus, och begränsa antalet åskådare eller på annat sätt undvik trängsel.

Riktlinjer vid bekräftad smitta i förening:

 • Informera laget och övriga personer som ifrågavarande person varit i kontakt med
 • Övriga i laget ska, även om man inte har några symptom, tänka på att man kan vara smittad och vara extra uppmärksam på om man får några symtom under hela inkubationstiden (2-14 dagar, vanligast 5 dagar).
 • Vid symtom ska man isolera sig och gå in på webbplatsen 1177.se för att se vad som gäller om symtomen inte går över på ett dygn.
 • Medan man väntar på provsvaret ska man bete sig som om man har covid-19.
 • Genomför en extra noggrann städning av de ytor, toaletter, redskap med mera som ifrågavarande person använt och vistats i.
 • Följ de regionala förhållningsregler och håll dig informerad via 1177.se

 

Vid lokala utbrott av covid-19 kan Folkhälsomyndigheten, efter samråd med smittskyddsläkaren i regionen, besluta att ett eller flera av följande allmänna råd ska gälla i en region eller i en del av regionen under en begränsad tid.