Hem / Egna nyheter / 7,6 miljoner i krisstöd till halländsk idrott

7,6 miljoner i krisstöd till halländsk idrott

Halländska idrottsföreningar får dela på totalt 7,6 miljoner kronor i statligt coronastöd. "Behovet är större, men pengarna gör skillnad för den lokala idrotten" säger Peter Gårdestedt, biträdande distriktsidrottschef.

När Riksidrottsförbundet i måndags publicerade listan på föreningar som får ta del av det statliga coronastödet, till idrotten stod det klart att halländska idrottsföreningar totalt tilldelas 7,6 miljoner kronor. 116 av 146 ansökande halländska föreningar tilldelas medel.

− Det känns positivt att den halländska idrotten får det här stödet. Vi vet samtidigt att behovet är stort och krispaketet inte på lång väg täcker idrottens förluster. Men de statliga pengarna gör skillnad för den lokala idrotten, säger Peter Gårdestedt, biträdande distriktsidrottschef i Halland.

Här hittar du RF:s nyhet med statistik över samtliga föreningar som tilldelats det statliga stödet.

RF vill se förlängt stöd till idrotten

Det var i mars som regeringen gav beskedet att ett stödpaket på 500 miljoner kronor skulle avsättas för att kompensera idrottsrörelsen till följd av coronapandemin. Riksidrottsförbundet har haft uppdraget att fördela stödet utifrån ansökningar från föreningar och förbund i hela landet. Nyligen har RF begärt ytterligare 500 miljoner kronor i ett förlängt krisstöd till idrotten, efter att landets föreningar flaggat för inkomstbortfall på 1,3 miljarder kronor bara under våren.

− Vår del har varit att stötta idrottsföreningarna i ansökningsprocessen. Vi ser att många halländska föreningar har ansökt om medel och de allra flesta har beviljats stöd i någon utsträckning. Vi följer utvecklingen och håller nära kontakt med föreningar, kommuner och region och för att se hur vi kan stötta idrotten lokalt, säger Peter Gårdestedt.

Barn- och ungdomsidrotten prioriterad

Syftet med krispaketet var att ge idrottsföreningar förutsättningar att överleva och fortsatt kunna bedriva idrottsverksamhet och evenemang, med särskilt fokus på att värna idrottsverksamhet och evenemang som bedrivs för och till förmån för barn- och ungdomsidrotten. Utöver coronastödet har flera halländska kommuner infört lättnader för idrottsföreningar för att minska förlusterna, samtidigt som RF-SISU Halland erbjuder ekonomiskt stöd för anpassad träning.

− Vi har fördelat 300 000 kronor till halländska föreningar hittills och avsatt ytterligare medel, då vi ser att behovet är fortsatt stort, säger Peter Gårdestedt.

Vill er förening söka stöd för att anpassa träning? Här hittar du mer information