Hem / Folkbildning och utbildning / Om lärgrupper och lärgruppsledare

Om lärgrupper och lärgruppsledare

Utveckla er förening, planera ett evenemang eller håll ångan uppe under lågsäsong genom lärgrupper. Gemensamma samtal sätter idéer i rörelse, skapar kraft och lärande i föreningens arbete. Vi på RF-SISU Halland har verktygen och hjälper er att komma igång.

Lärgrupp

Viljan att lära och nyfikenheten att upptäcka tillsammans kännetecknar en lärgrupp. Deltagarnas olika perspektiv, erfarenheter och upplevelser för samtalet framåt och leder till utveckling. En lärgrupp är ett sätt att skapa ett lärande i en avgränsad grupp i din förening. Samtalet utgår från ett specifikt tema och är strukturerat med reflektions- och samtalsfrågor.

En lärgrupp riktar sig till ledare, tränare, föräldrar eller utövare och kan i stort sett utgå ifrån vilket tema som helst allt ifrån vision- och målarbete eller att utvecklas och må bra som tränare eller ledare till samtal kring värdegrundsfrågor, ledarrekrytering, utbildningsplan, föreningens ”röda tråd” med mera. Det viktiga är att temat är meningsfullt för er grupp, skapar ett engagemang och utgår ifrån ett framtaget underlag – en så kallad lärgruppsplan.

En lärgrupp kan genomföras när som helst, antingen i anslutning till något av era planerade möten eller under flera helt separata träffar. En lärgrupp bygger på viljan att mötas, lyssna, ta del och dela med sig av varandras erfarenheter och perspektiv. Ett medskapande i lärandet!

Kontakta er idrottskonsulent


Vad är en lärgruppsplan?

Till en lärgrupp finns en lärgruppsplan som ger dig och din förening möjlighet att skapa strukturerade, värdefulla och utvecklande samtal. Lärgruppsplanen är antingen framtagen av SISU Idrottsutbildarna eller så har ni i föreningen gjort en egen i samverkan med RF-SISU Hallands idrottskonsulent.

Lärgruppsplanen är som en guide som stimulerar till samtal kring ett specifikt tema. Den hjälper er att sortera era idéer och tankar och samtidigt skapa en plan för ert fortsatta arbete.

Vad är en lärgruppsledare?

Även om alla i lärgruppen förväntas delta aktivt i samtalen behöver någon ta på sig ledartröjan, vilket vi har valt att kalla lärgruppsledare. Utsedd lärgruppsledare har i uppgift att leda samtalen framåt och samtidigt se till att alla i gruppen får utrymme i samtalen. Alla i gruppen har värdefulla erfarenheter och perspektiv som bör tas tillvara. Lärgruppsledare är en viktig roll för att se till att skapa bra förutsättningar för samtal, en tillit och öppenhet i gruppen. 

Lärgruppsledaren ska vara godkänd av RF-SISU Halland och ha den kompetens som krävs för uppdraget.

Kontakta oss om du vill bli lärgruppsledare


Tid och omfattning

En lärgrupp pågår under minst 3 utbildningstimmar och består av minst 3 deltagare inklusive lärgruppsledaren. Gruppmedlemmarna i den specifika lärgruppen avgör själva hur många gånger som ni vill träffas och hur länge ni ses varje gång.

Erfarenhetsmässigt fungerar en lärgrupp som bäst med 5–8 deltagare och att varje träff är mellan 1–3 timmar lång. Ni lägger själva upp er plan för hur och när ni ska träffas och vad ni vill fokusera på i samtalen.

Ålder

Deltagare i lärgruppsverksamhet ska vara 13 år eller äldre under verksamhetsåret. Avsteg kan dock göras från denna regel och låta deltagare från 7 år delta i lärgruppsverksamhet under förutsättning att verksamheten är pedagogisk och tidsmässigt är anpassat för målgruppen.

Registrering och rapportering

För att en lärgrupp ska kunna vara rapporteringsbar inom RF-SISU:s verksamhet krävs att din förening har haft kontakt med en idrottskonsulent innan ni kör igång. Tillsammans lägger ni upp en plan för kommande aktiviteter.

Kontakta er idrottskonsulent


Efter genomförd lärgrupp registreras deltagare och antal timmar av föreningen i ett digitalt rapporteringssystem. Du slutrapporterar sedan i det kostnadsfria programmet IdrottOnline. Hur det praktiska går till får ni veta mer om innan vi startar upp en folkbildningsinsats.