Hem / Folkbildning och utbildning / Folkbildning i föreningen

Folkbildning i föreningen

Folkbildning ger stöd, kunskap och kraft åt människors idéer och vilja utvecklas. Det är i föreningarna som jobbet görs och förändringen sker − det är där vi finns som stöd, motor och bollplank. 

 

Folkbildning med RF-SISU Halland

Allt börjar med ett föreningsbesök. Vi kommer till er, utan kostnad. 

Vi är en del av SISU Idrottsutbildarna, idrottsrörelsens eget studieförbund. Våra verktyg kan användas av alla i föreningen och anpassas efter era behov. Närheten gör det enkelt att samverka med oss − vi kommer till er! Folkbildningen sker i det goda samtalet, på hemmaplan, där möjligheten finns för alla föreningens medlemmar att delta. Varje idrottsförening i Halland har en idrottskonsulent knuten till sig som kan hjälpa just er att komma igång med folkbildning och utbildning för att stärka er verksamhet utifrån era behov.

Utbildning

RF-SISU Halland erbjuder en rad utbildningar i många olika ämnen. Om du är intresserad av att höja dina kunskaper och få nya idéer kring evenemang, ledarskap, kost, träningslära eller föreningslära kan du hitta det hos oss, med mycket mera. Saknar du en utbildning i vårt utbud får du gärna höra av dig till oss. Våra utbildningar utgår från era behov.

Utbilda dig med oss. Du hittar våra kurser här

 

Folkbildning i idrottsrörelsen

Idrottsrörelsen är mycket mer än bara fysisk aktivitet. Idrotten förenar och utvecklar människor, genom folkbildning, i goda samtal om frågor som ledarskap, demokrati, värdegrund, trygghet, jämlikhet och allas rätt att vara med. Genom att arbeta aktivt med folkbildning i föreningen läggs grunden för en verksamhet som engagerar och växer av egen kraft, med medlemmar som vill stanna kvar och utveckla verksamheten och sig själva genom föreningen.

Vårt arbetssätt är konsultativt och flexibelt, vi strävar efter hög pedagogisk kvalitet i allt vi gör, där varje förening möts utifrån de unika förutsättningar som ges. Vi på RF-SISU Halland har också ett uppdrag att med stöd och utbildningsinsatser underlätta för föreningar och förbund att ta till sig ny teknik.

Folkbildning i idrottsföreningen

Folkbildning är lärande som anpassas efter deltagarnas behov och önskemål. Det finns olika sätt för föreningar och individer att utvecklas, men folkbildningens grundtankar om att deltagarna lär av varandra och söker och bygger sin egen kunskap är centrala.

Våra verksamhetsformer:

Genom föreningsbesöket kommer vi till er förening. Att träffas hos föreningen gör det enklare att se hur vardagen ser ut, vilket också gör det enklare för våra idrottskonsulenter att ge stöd och motivation för ett bildningsarbete som passar just din förening.

 

Föreningsbesöket - hjärtat i RF-SISU Hallands folkbildningsverksamhet

Föreningsprocesser, styrelseutveckling och olika lärgrupper. Nästan allt tar sin utgångspunkt i föreningsbesöket.

Ett besök där idrottskonsulenter från RF-SISU Halland tillsammans med föreningen genomför en nulägesanalys och planerar folkbildningsverksamheten i föreningen. 

- Föreningsbesöket är ett bra tillfälle att lyssna av föreningen, se vad de har på gång, bli insatt i deras frågor och utifrån det beskriva hur vi kan vara med och stödja det arbetet, säger Rickard Boman, idrottskonsulent RF-SISU Halland.

- Jag upplever också att det många gånger kan vara bra att få input från någon som står lite utanför  men som ändå vill föreningens bästa. Någon som ställer de lite större frågorna, de man kanske inte alltid tänkt på själv, fyller Katharina Nilsson, idrottskonsulent RF-SISU Halland på.

Föreningsbesöket kan på många sätt bli föreningens nystart på året. Ett besök då man rätar ut frågetecken, kollar nuläge och drar upp planer för året som kommer. Exakt hur man formar ett föreningsbesök beror förstås på många olika faktorer. Föreningens storlek, hur mycket föreningen brukar samarbete med RF-SISU Halland och vilka utmaningar som just det året finns på kartan. Vissa föreningar har bara ett besök per år medan andra brukar planera in flera träffar med karaktären av föreningsbesök.

- Hur många besök vi har är ju helt upp till den enskilda föreningen, de föreningar vi har bra kontakt med, där har vi ofta flera kontakter per år, säger Rickard Boman.

Oavsett antal besök per år brukar idrottskonsulenterna tillsammans med föreningen försöka skapa en struktur för resten av året under första träffen. Man kanske drar upp riktlinjerna för vilka utbildningar man behöver genomföra under året, hur folkbildningen ska se ut och fördelas samtidigt som man pratar om och planerar för andra eventuella punktinsatser som ska genomföras.

- Ibland kan det också bli så att vi genom att finnas till hands och ställa frågor kan hjälpa till och avdramatisera en del frågor. Det kan handla om att föreningen ger uttryck för att man behöver kommunicera en viktig fråga med en viss föräldragrupp eller att man inte vet hur man ska få råd att genomföra en viss utbildning. När sådana frågor dyker upp kan vi ju ofta hjälpa till, säger Katharina Nilsson.

Oavsett hur mycket samverkan föreningen brukar ha tillsammans med RF-SISU Halland är det alltid föreningens behov som styr vad som ska göras och i vilken omfattning. Båda två poängterar att det kan hända saker i föreningen under ett år. Saker som gör att man kanske måste justera planen på ett eller annat sätt.

- Vi kommer aldrig med färdiga lösningar. Allt vi gör styrs utifrån föreningens behov, avslutar Katharina Nilsson och Rickard Boman.

 

Lärgrupp

I en lärgrupp är det deltagarna själva som skapar lärandet genom att söka kunskap utifrån sina behov och intressen. Deltagarna lär genom att stöttas av en kompetent lärgruppsledare som ser till att samtal och dialoger utvecklar såväl individer som föreningen. Det här sättet att i grupp efter egna behov och egen planering lära sig saker tillsammans är grunden för idrottsrörelsens folkbildning. 

Vill ni veta veta mer? Kontakta i så fall er idrottskonsulent. För att få veta vem som är just er idrottskonsulent kan du kontakta oss på 035-177400. Telefonen är bemannad 09-12 samt 13-16. Det går också bra att mejla till This is a mailto link så hjälper vi er att hitta rätt.

 

Kurs

När du deltar i en kurs finns en i förväg fastställd kurs-/utbildningsplan. Här hos RF-SISU Halland finns idrottsövergripande utbildningsverksamhet som hålls efter samma plan i hela landet för såväl tränare som föreningsledare. Men vi erbjuder också lokalt framtagna kurser i allt från att skapa trygga idrottsmiljöer till att linda en stukad fot. En del kurser löper över flera tillfällen och pågår under en längre period medan andra bara är ett enstaka tillfälle.

Du hittar våra kurser här

Processarbete

Med stöd av RF-SISU Halland kan en förening kraftsamla för att utvecklas och genomföra ett processarbete för att ta sig mot ett bestämt mål. Arbetet leds av en kompetent processledare som för arbetet framåt tillsammans med deltagarna. Vi kan hjälpa er förening med att ta fram en värdegrund och en plan för att uppnå just era mål. Vi kan också a upp viktiga frågor inom föreningen och handlingsplaner för hur ni ska hantera situationer som dyker upp.

Vill ni veta veta mer? Kontakta i så fall er idrottskonsulent. För att få veta vem som är just er idrottskonsulent kan du kontakta oss på 035-177400. Telefonen är bemannad 09-12 samt 13-16. Det går också bra att mejla till This is a mailto link så hjälper vi er att hitta rätt.

 

Föreläsning

RF-SISU Halland anlitar idrottare, idrottsledare och inspiratörer för att dela med sig av sin kunskap − och vi arbetar aktivt för att knyta till oss nya spännande föreläsaresom kan bidra med inspiration och nya idéer. En föreläsning blir en mötesplats inom en förening eller med deltagare från olika föreningar samlade. Vi erbjuder årligen en rad föreläsningar runt om i Halland för föreningens olika målgrupper och det finns även möjlighet för oss att komma ut till din förening för att hålla i en specifik föreläsning.

Är ni intresserade av en temakväll i ett visst ämne? 

Kulturarrangemang

En förening och dess aktiva, ledare och tränare kan också lära sig nya saker genom kulturarrangemang av olika slag. Det kan handla om teater, sång, musik, film, dans och utställningar.

Det börjar med ett föreningsbesök. Vi kommer till er, utan kostnad. 

Vill ni veta veta mer? Kontakta i så fall er idrottskonsulent. För att få veta vem som är just er idrottskonsulent kan du kontakta oss på 035-177400. Telefonen är bemannad 09-12 samt 13-16. Det går också bra att mejla till This is a mailto link så hjälper vi er att hitta rätt.