Hem / Folkbildning / Om lärgrupper och lärgruppsledare

Om lärgrupper och lärgruppsledare

Gemensamma samtal sätter idéer i rörelse och utvecklar föreningen. Lärgruppen är en enkel metod när din förening eller ditt lag vill lära något nytt och utvecklas tillsammans. Kontakta oss på RF-SISU Halland för att komma igång. Vi hjälper er med verktyg, tips och idéer för ert lärande. 

En lärgrupp bygger på viljan att mötas, lyssna, ta del och dela med sig av varandras erfarenheter och perspektiv. Samtalet utgår ifrån ett tema som är angeläget för er förening. Till hjälp har ni reflektions- och samtalsfrågor - en lärgruppsplan. Någon i gruppen är lärgruppsledare och hjälper till att fördela ordet, hålla tråden och se till att alla kommer till tals.

När och var som helst

En lärgrupp kan genomföras när och var som helst - i styrelserummet, i omklädningsrummet, i stallet eller runt fikabordet i klubbstugan. Träffarna genomförs antingen i anslutning till någon av era redan planerade sammankomster eller under en eller flera helt separata träffar. 
 
En lärgrupp riktar sig till föreningens alla medlemmar, till exempel ledare, tränare, styrelse, föräldrar, utövare eller funktionärer.
 

Kontakta oss när ni vill starta en lärgrupp

Kontakt alltid RF-SISU Hallands idrottskonsulenter när vi vill starta en lärgrupp i er förening. Vi kan bidra med tips och idéer och genom vårt folkbildningsanslag har vi dessutom möjlighet att  ta kostnader för utbildningsmaterial, hyrd lokal, studiebesök, expertmedverkan med mera. Lärgruppen rapporterar ni sedan in via IdrottOnline till oss - vi visar gärna hur det går till. Tillsammans gör vi din förening starkare och sätter ideér i rörelse.

Ni bestämmer hur ofta och hur länge ni vill träffas

En lärgrupp pågår under totalt minst 3 utbildningstimmar (á 45 minuter) och består av minst 3 deltagare inklusive lärgruppsledaren. Erfarenhetsmässigt rekommenderar vi att lärgruppen har 6–9 deltagare och att varje träff är 1–3 timmar lång. Ni planerar själva hur ofta, hur länge och när ni ska träffas och vad ni vill fokusera mer på och samtala om.

Lärgrupp på distans                                                                  

Lärgrupper kan bedrivas helt eller delvis på distans och då gäller samma grundregler som för vanliga lärgrupper. Kravet är att man varit uppkopplad i det "virtuella klassrummet". Är distansinslagen betydelsefulla för studierna kan lärgrupp rapporteras som "distanslärgrupp" även om mindre än 50 procent av tiden genomförts på distans.

Deltagarnas ålder

Deltagare i lärgruppsverksamhet ska vara 13 år eller äldre under verksamhetsåret. Avsteg kan göras från denna regel och låta deltagare från 7 år delta i lärgruppsverksamhet under förutsättning att verksamheten är pedagogisk och tidsmässigt är anpassad för målgruppen.
Gör en plan för lärgruppen tillsammans med oss. Kontakta er idrottskonsulent. 

Alla lärgrupper ska ha en lärgruppsledare

Även om alla i lärgruppen förväntas delta aktivt i samtalen behöver någon ta på sig ledartröjan, vilket vi har valt att kalla lärgruppsledare. Utsedd lärgruppsledare har i uppgift att leda samtalen framåt och samtidigt se till att alla i gruppen får utrymme i samtalen. Alla i gruppen har värdefulla erfarenheter och perspektiv som bör tas tillvara. Lärgruppsledare är en viktig roll för att se till att skapa bra förutsättningar för samtal, en tillit och öppenhet i gruppen. 

Registrering och rapportering

För att en lärgrupp ska kunna vara rapporteringsbar inom RF-SISU:s verksamhet krävs att din förening har haft kontakt med en idrottskonsulent innan ni kör igång. Tillsammans lägger ni upp en plan för kommande aktiviteter.

Efter genomförd lärgrupp registreras deltagare och antal timmar av föreningen i ett digitalt rapporteringssystem. Du slutrapporterar sedan i det kostnadsfria programmet IdrottOnline. Hur det praktiska går till får ni veta mer om innan vi startar upp en folkbildningsinsats.

Vill ni veta veta mer? Kontakta oss på 035-177400 eller mejla till This is a mailto link