Hem / Folkbildning / Inspiration för lärgruppsledare

Forskning visar att idrottens folkbildning står i en klass för sig

Folkbildning i särklass! Det är det du, som lärgruppsledare bidrar till, när du leder samtal, fördelar ordet och hjälper människor inom idrotten att utbyta erfarenheter och lära nytt. I alla fall om vi får tro Johan Söderman, professor i pedagogik vid Göteborgs universitet.

Och vi har många skäl att tro honom. Under 2020 gav han sig nämligen ut på en slags folkbildningsresa där han genom intervjuer, filmer och dokument undersökte RF SISU:s folkbildningsverksamhet. Under resan och genom sin forskning fann han bland annat en unik infrastruktur för både förenings – och folkbildningsarbete. En struktur präglad av särskilda ideal för både idrottsledare och idrottsutövare. I den väven, i den strukturen är just du, som lärgruppsledare, en viktig kugge, en kugge som på många sätt är den struktur som driver hela idrottsrörelsen framåt.

Stora delar av den folkbildning som sker inom SISU rör inte själva idrottsutövandet. Den handlar inte bara om teknik, taktik eller träning. Istället är det många gånger stora frågor såsom värderingar, värdegrund och demokrati som står i centrum för folkbildande insatser. Men inte nog med det, Söderman fann också att själva formen för lärandet, det goda samtalet, tillsammans med idrottsrörelsens inbyggda förmåga att fostra skapade engagerade samtal och erfarenhetsutbyten där man ständigt vågar sätta invanda föreställningar och mönster på prov.

Folkbildningen bildar fundament i idrottsrörelsen

Det är stolta ord Södermans resa genom idrottens folkbildning sätter på vår verksamhet!  För inte nog med det där med Folkbildning i särklass, han upptäckte också att just denna folkbildning står på stadig mark, på egna ben. Bortom bidrag och byråkratiska system. Istället tycks den liksom genomsyra hela verksamheten, bilda ett slags golv, ett fundament på vilket stora delar av rörelsen vilar och rör sig framåt.

I folkbildningen får olika idéer och ideal mötas

Men folkbildning ger inga enkla svar på svåra frågor den tar sin utgångspunkt i komplexa frågeställningar. I folkbildningen inom idrotten tycks denna komplexitet ta sig uttryck i spänningsfält där olika idéer och ideal möts. Det kan handla om relationen mellan individen och kollektivet, spänningen mellan fostran och frigörelse. Men det kan lika gärna handla om att balansera mellan tydliga mål och en verksamhets egenvärde. I en tid när andra studieförbund genomgår ett omfattande reformarbete framstår SISU:s föreningspedagogik enligt Johan Söderman som något av ett föredöme. Han har ju redan sagt det själv; Vi bedriver folkbildning i särklass.  

Lärgruppsledare har en viktig roll i folkbildningen

Du som lärgruppsledare är ett av fundamenten i det här folkbildningsbygget. Din roll är viktig. Och vi vill vara ditt stöd i det arbetet. 

Här kan du läsa hela rapporten "Folkbildning i särklass"