Hem / Utbildning & folkbildning / Utbildningar för tränare och ledare

Utbildningar för tränare och ledare

Ett stort arbete pågår med att utveckla idrottens nya utbud inom ramen för Idrottens tränarutbildning. 

Vår förhoppning är att det nya utbudet kommer att ge dig som tränare aktuell kunskap, tips och idéer för att du ska känna dig trygg i din roll som tränare samt bidra till att skapa en så bra verksamhet som möjligt. En verksamhet som präglas av ett ledarskap som öppnar upp och välkomnar fler och som sätter varje idrottare och dess förutsättningar och behov i centrum. En verksamhet där du som tränare skapar träningar där alla idrottare mår bra, har roligt och får möjlighet att utmanas och utvecklas - likt idrottens gemensamma verksamhetsidé. 

Introduktionsutbildning för tränare

Denna introduktionsutbildning för tränare ger dig en första inblick i vad det innebär att vara tränare/ledare inom idrotten. Du får en första inblick i vad tränarrollen innebär och konkreta tips kring ledarskap och träning, som ger dig en bra start i ditt tränarskap.

Du som tränare inom idrotten har ett värdefullt uppdrag. Ett uppdrag som ger dig massor av energi och upplevelser. Du får möta en mängd olika människor och får möjlighet att utvecklas både som tränare och människa. I din tränarroll kan du hjälpa andra att växa och utmanas i sin idrottsutövning.

Varmt välkommen som tränare – idrotten behöver dig!

Fakta om introduktionsutbildning för tränare

  • den är webb- och mobilanpassad.
  • den tar cirka 2-3 timmar att genomföra.
  • du gör den när du själv vill, i din egen takt.
  • den är kostnadsfri.

Mer om introduktionsutbildning för tränare på RF-SISUs hemsida

Du och din förening kan få hjälp med att lägga upp just er introduktionsutbildning för tränare. 

Grundutbildning för tränare

Grundutbildningen för tränare är den första obligatoriska utbildningen och ger dig en bra grund att stå på i din framtida tränarroll. Under denna utbildning får du en bra inblick i viktiga aspekter att tänka på i ditt ledarskap, i vilket roll och sammanhang du befinner dig i samt hur du på ett bra sätt möter och skapar goda träningsmiljöer för dina utövare. Utbildningen ger dig också kunskap och viktiga verktyg för att planera och genomföra ett träningspass på ett bra och genomtänkt sätt.

Målgrupp
Utbildningen är idrottsövergripande och vänder sig till alla tränare oavsett om man leder barn, ungdomar eller vuxna. Man får gå utbildningen från det år man fyller 14 år. När tränare i det yngre åldersspannet anmäler sig rekommenderar vi att en äldre tränare från föreningen går utbildningen samtidigt för att vara mentor och bollplank för att stötta de unga i sin nya roll som tränare. 


Introduktionsutbildning för idrottens föreningsledare

En idrottsförening är demokrati, engagemang, visioner, aktivt idrottsutövande och administration.

Utbildningen Introduktionsutbildning för idrottens föreningsledare innehåller inspiration, information, konkreta verktyg och tips. Allt som behövs för att du ska kunna delta i skapandet av en levande förening med den aktivas bästa i fokus.

Introduktionsutbildningen kan du genomföra själv eller tillsammans med andra. Den passar alla oavsett vilken nivå, idrott eller åldrar som finns i just din förening.

Utbildningen är kostnadsfri.

Du och din förening kan få hjälp med att lägga upp just er introduktionsutbildning för tränare. 

Mer om Introduktionsutbildning för idrottens föreningsledare på RF-SISUs hemsida

Grundutbildning för idrottens föreningsledare

Utbildningen är under produktion. Den kommer senare under 2022.