Hem / Utbildning & folkbildning / Folkbildning för idrottsgotland

Folkbildning för idrottsgotland

RF-SISU Gotland är idrottsrörelsens eget studieförbund. All idrottsutbildning på Gotland görs genom RF-SISU Gotland för att gemensamt utveckla våra idrottsföreningar och individer.

Vi arbetar med bildning och utbildning så att människors lärande stimuleras. Det finns ett brett register av utbildningar att välja bland, prata med någon av våra konsulenter för att tillsammans göra en plan för dig, din träningsgrupp/lag eller din förening.


Kontakta våra konsulenter

Folkbildning i idrottsrörelsen

Idrottsrörelsen är så mycket mer än det fysiska idrottsliga utövandet. Genom de goda samtalen kan idrotten förena och utveckla personer. En förening som hela tiden har ett pågående samtal om frågor som till exempel ledarskap, demokratins spelregler, hur man är en bra kompis, trygghet, jämlikhet och allas rätt att vara med, ökar möjligheterna för att medlemmarna mår bättre, utvecklas mer och vill stanna kvar längre.

Vårt arbetssätt är konsultativt och flexibelt, vi strävar efter hög pedagogisk kvalitet i allt vi gör, där varje förening möts utifrån de unika förutsättningar som ges. RF-SISU Gotland har också ett uppdrag att med stöd och utbildningsinsatser underlätta för föreningar och förbund att ta till sig ny teknik.

Folkbildning i idrottsföreningen

Folkbildning är lärande som anpassas efter deltagarnas behov och önskemål. Det finns olika sätt för föreningar och individer att utvecklas och lära sig men folkbildningens grundtankar om att deltagarna lär av varandra och söker och bygger sin egen kunskap är centrala.

Föreningsbesök 

Genom föreningsbesöket kommer vi till din hemmaplan, vi har utbildningar i Administration och IT där du lär dig att använda IdrottOnline och Fortnox som underlättar ekonomi, medlemsregister, LOK-stöd och annat som behövs för att hålla ordning i organisationen. Mer om IdrottOnline

Ska ni arrangera en tävling eller en cup? Passa på att bli bättre som arrangör tillsammans med våra erfarna utbildare. Fyll på dina ekonomikunskaper. Skaffa dig koll i föreningslära för att få en fungerande organisation.

Ekonomi & Juridik


Friskvård och hälsa: 
En sund själ bor i en sund kropp. Vi har utbildningarna som fyller på kunskaperna om kroppens välbefinnande. Visst låter det intressant? Kontakta någon av våra idrottskonsulenter

Psykologi, mental träning, kost och rehab

Lär dig mer om tankens kraft. Är du stark mentalt kan det vara ditt avgörande trumfkort när det bränner till och du behöver prestera för att vinna. Eller kanske vill du få laget eller den aktive att leverera när det gäller.
Idrottsskador och rehab: När olyckan är framme gäller det att handla snabbt. Att ha en grundläggande utbildning om idrottsskador skapar en trygghet. Kost och näringslära: Ät rätt och vårda kroppen inifrån. Vi har utbildningar som fyller dina kunskapsförråd om kost och näringslära.
Vill du veta mer? Kontakta någon av våra idrottskonsulenter

Ledarskap och kommunikation

Ett stärkt ledarskap hjälper oss att nå målen, ett ledarskap som tar till vara på engagemanget i rörelsen. Det är ett ledarskap som vågar fatta modiga beslut och som vågar stå upp för och hålla kvar vid dessa. Kunskaper kring att leda andra. Att vara tränare är ett stort ansvar, men också en stor glädje. Bunkra upp med kunskaper kring att leda andra. Då blir tränarsysslan roligare i vardagen.
Utbildningar för tränare och ledare

Marknadsföring och kommunikation: Fundera över hur din organisation kan nå uppsatta mål med hjälp av att kommunicera bättre. RF-SISU Gotland kan erbjuda kurser, föreläsningar och processer som främjar en framgångsrik kommunikation.
Låter det intressant? Kontakta någon av våra idrottskonsulenter

Värdegrund och vaccin

Värderingar är en av de grundpelare som en organisation bygger på. Har du funderat över vad som är värdefullt och premieras i er organisation? RF-SISU Gotland har utbildningar som vässar ert värdegrundsarbete, bli en värdefull idrottsförening.
Vi har ett lätthanterligt webbaserat upplägg skapat för att klubbar ska kunna öka sin kunskap och bli medvetna om sin roll i antidopingfrågan. Här finns de verktyg och den kunskap som behövs för att idrottsklubbarna ska ta en tydlig ställning och vara aktiva i antidopingarbetet.

Vaccinera klubben


Utbildning på hemmaplan

Vi kommer till er! Utbildning på hemmaplan kan många gånger vara en bra och smidig lösning då man vill att klubbens ledare ska få samma kunskap. Nedan finns förslag på vad er förening kan anordna för utbildningar. Välj och vraka på vårt smörgåsbord. RF-SISU Gotlands idrottskonsulenter hjälper din förening att ta fram förslag på vilka utbildningssatsningar ni kan ha på hemmaplan.

Förslag på utbildningar

Aktuella utbildningar

Kontakta våra konsulenter