Kostnadsfria digitala utbildningar

RF-SISU Gotland har kompetenta konsulenter som gärna leder ett digitalt utbildningsarbete. Viktigt - vill du veta mer för att genomföra någon av de digitala utbildningarna, kontakta din idrottskonsulent.

Lärgruppsledare, kostnadsfri https://utbildning.sisuidrottsbocker.se/sisuiu/tranare/idrottens-utbildare/utbildnings-for-largruppsledare/

Introduktionsutbildning för föreningsledare, kostnadsfri https://utbildning.sisuidrottsbocker.se/sisuiu/tranare/idrottens-foreningsledare/introduktionsutbildning-for-foreningsledare/

Introduktionsutbildning för tränare, kostnadsfri https://utbildning.sisuidrottsbocker.se/sisuiu/tranare/pw/Introduktionsutbildning-for-tranare/

Psykisk hälsa: Ledare som lyssnar (för ledare som leder barn och unga), kostnadsfri
 https://www.sisuidrottsutbildarna.se/stodochverktyg/psykiskhalsa/

Idrottspsykologi, prestation och hälsa, kostnadsfri https://utbildning.sisuidrottsbocker.se/sisu/generell/idrottspsykologi/upp-upp-vi-lyfter/

Idrotten Vill, kostnadsfri https://www.sisuidrottsutbildarna.se/stodochverktyg/forforening/IdrottenVill/

Inkluderande idrott https://utbildning.sisuidrottsbocker.se/sisu/generell/organisation/inkluderande-idrott/

Svensk antidoping har två kostnadsfria utbildningar, Ren vinnare och Vaccinera klubben
https://www.rf.se/Arbetsrum/SvenskAntidoping/

Utbildning mot matchfixning, kostnadsfri
https://utbildning.minmatch.se/

SISU Idrottsböcker har tagit fram flera fokuswebbar inom områden som kost, smart grundträning, akut skadebehandling, lustfylld och lekfull träning med mera.
Flera av dessa kräver en inloggning till en mindre kostnad.

Du hittar dem här: https://www.sisuidrottsbocker.se/produkt-kategori/amnen/fokuswebbar/