Hem / Bidrag och stöd / Region Gotlands stöd

Region Gotlands stöd

Kultur- och fritidsavdelningen hjälper föreningar och organisationer på många olika sätt. Det kan bland annat handla om subventionerade hyror för kommunala lokaler, rådgivning och kontant stöd.