Hem / Bidrag och stöd / Projektstöd (fd Idrottslyftet) / Projektstöd idrottsföreningar barn- och ungdomsidrott

Projektstöd idrottsföreningar barn- och ungdomsidrott

Syftet med det nya Projektstöd IF är att skapa förutsättningar för idrottsföreningar att utveckla sin barn- och ungdomsidrott i enlighet med idrottsrörelsens gemensamma vision, Strategi 2025. Mer om Strategi 2025

Insatserna ska vara kopplade till Strategiarbetets områden, med fokus på barn- och ungdomsidrott. Riktlinjerna gäller både distriktsförbund och Specialidrottsförbund (SF).  Kontakta ert specialidrottsförbund (SF) för information om hur de hand håller projektstödet.

Det nya projektstödet går att söka med fokus på att: 
- Stärka idrotten i områden som har låg andel deltagare i idrottsföreningar eller få föreningar/idrotter
- Få fler ungdomar att stanna kvar i den organiserade idrotten
- Idrottsföreningar har utbildade barn- och ungdomsledare
- Stärka idrottsföreningar i sin anpassning av idrottsverksamhet under Coronapandemin

Sök på IdrottOnline

Ansökan görs på föreningens sida i IdrottOnline under fliken Idrottsmedel.  För att söka ska du ha rollen ordförande, kassör eller idrottsmedel firmatecknare. Det finns ingen deadline för ansökan.

Instruktioner för hur en ansökan skapas och skickas in

Förening kan även söka projektstöd hos sitt specialidrottsförbund (SF), men det går inte att söka medel för samma satsning hos oss som hos ert SF.  Kontaktuppgifter till ditt SF

Stärka idrotten i områden som har låg andel deltagare

Målgrupp
Barn och ungdomar i åldern 7-25 år som bor i områden med låg andel deltagare i idrottsföreningar eller i områden där det finns få idrotter. 

Föreningar kan söka ekonomiskt stöd för att
Bilda en ny förening med deltagare från ett område som har låg andel deltagare eller där det finns få föreningar/idrotter.
Starta en ny idrott/verksamhet i befintlig förening. Barn och/eller ungdomar ska ingå i processen.

Få fler ungdomar att stanna kvar inom organiserad idrott

Målgrupp
Ungdomar i åldern 13-20 år.

Föreningar kan söka ekonomiskt stöd för till exempel
Utveckla föreningsmiljön med hjälp av ungdomsdelaktighet
Prova på fler idrotter i samverkan med andra föreningar/sektioner

Utbildade barn- och ungdomsledare

Målgrupp
Aktivitetsledare för barn och ungdomar upp till 25 år.

Föreningar kan söka stöd för att utbilda sina aktivitetsledare för barn och ungdomar i RF-SISU Gotlands idrottsövergripande utbildningar

  • Introduktionsutbildning för tränare
  • Grundutbildning för tränare
  • Introduktionsutbildning för idrottens föreningsledare
  • Grundutbildning för idrottens föreningsledare
  • Implementering av Trygga idrottsmiljöer (för de föreningar som har gått utbildningen)
  • Rörelseförståelse för tränare (hösten 2020)

Bibehållen verksamhet under Coronapandemin

Målgrupp
Barn, ungdomar och aktivitetsledare vars verksamhet påverkas av Coronarestriktionerna. 

Föreningar kan söka ekonomiskt stöd för 
Anpassning av sin idrottsverksamhet (träning, tävling utbildning mm) till rådande omständigheter under Coronapandemin.
Verksamhet i föreningen som genomförs framåt i tiden (ej som kompensation för utebliven/inställd verksamhet).