Hem / Bidrag och stöd / LOK-stöd

Aktivitetsstöd för ungdomar

Förkortningen LOK står för Lokalt aktivitetsstöd, och är avsett att stödja ungdomsverksamheten mellan 7-25 år i föreningarna.

Ideell förening som är medlem i specialidrottsförbund (SF) och ansluten till Riksidrottsförbundet (RF) är berättigad till LOK-stödsbidrag.

Ansökningsdatum

25 augusti
Ansökan för perioden 1/1 - 30/6 (vårens period).

25 februari
Ansökan för perioden 1/7 - 31/12 (höstens period). 

Kommunalt och statligt LOK-stöd

Riksidrottsförbundets regler för det statliga LOK-stödet

Region Gotlands regler för kommunala aktivitetsstöd

Digital ansökan

Ansökan görs via din förenings sida på IdrottOnline. Ansökan är för både det statliga och kommunala stödet.

Belopp

LOK-stödsbelopp (preliminära belopp, varierar från år till år):

Statligt LOK-stödsbelopp
Ledarstöd 21 kr
Extra ledarstöd 5 kr
Deltagarstöd 7 kr

Kommunalt LOK-stödsbelopp
33 kr per sammankomst
3.85 kr per deltagare