Hem / Bidrag och stöd / Idrott för äldre

Idrott för äldre

Riksidrottsförbundet har fått pengar från regeringen för att genomföra en satsning på idrott för äldre. Stödet skall ge förutsättningar för föreningar och förbund att utveckla verksamheten så att fler äldre kan leva ett aktivt liv och få ökad hälsa.

Idrottsföreningen söker stödet i IdrottOnline, Idrottsmedel, från 1 oktober-31 januari.

Grundbeloppet är 3 000 kr för alla föreningar som beviljas stöd. Utöver detta kan det bli aktuellt med ytterligare stöd. 

Om ni har några frågor kring Idrott för äldre så kontakta RF-SISU Gotlands ansvarige Gunnel Österberg This is a mailto link, 0498-20 70 59.

 

Ansökan om verksamhetsstöd - Idrott för äldre

Temporärt verksamhetsstöd till idrottsföreningar med idrott för äldre

Riksidrottsförbundet har av regeringen beviljats särskilda medel för att under två år arbeta med att skapa bättre förutsättningar för äldre att bibehålla ett aktivt liv, ökad fysisk aktivitet och för att minska ensamhet hos målgruppen 65 år och äldre (65+). Idrottsföreningar som idag bedriver verksamhet där personer 65+ deltar bidrar redan till dessa mål och därför har Riksidrottsstyrelsen beslutat att 24 miljoner kronor ska avsättas till ett verksamhetsstöd som dessa föreningar kan söka. Stödet är en engångsföreteelse och hanteras i en enda ansökningsomgång. Ansökan är öppen mellan 1 oktober - 30 november 2020.

Vilka kan söka?

Idrottsföreningar som idag bedriver, eller sedan 1 januari 2019 bedrivit, idrottsverksamhet där personer 65 år eller äldre (65+) deltagit, och som idag har minst fem medlemmar som är 65+ och som deltar eller har deltagit i föreningens idrottsaktiviteter under samma tidsperiod.

Vad menas med "idrottsverksamhet"?

Det handlar om idrottslig verksamhet som föreningen bedriver och ansvarar för och med utgångspunkt från idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund. Med "idrottslig verksamhet" avses prestationsinriktad tävlingsidrott och/eller hälsoinriktad bredd- och motionsidrott i vilken det ingår ett centralt moment av fysisk aktivitet.

Vilka räknas som äldre?

Med "äldre" menas i detta fall personer som är 65 år eller äldre. Även de som fyller 65 år senare under 2020 räknas in. Således räknas alla som är födda 1955 eller tidigare.

Hur mycket stöd kan en förening få?

Alla föreningar som inkommer med fullständig ansökan och som uppfyller villkoren för stödet erhåller ett grundstöd på 3 000 kronor. Stödet betalas ut löpande efter att ansökan har godkänts.

Det är svårt att förutsäga hur många föreningar som kommer söka, och därmed hur långt den totala summan på 24 miljoner kronor kommer räcka. Riksidrottsförbundet räknar med att en del av summan kommer att bli över efter att grundstödet betalats ut. Återstående medel planeras då att fördelas till samma föreningar. Denna extra fördelning blir i så fall ett rörligt belopp som baseras på de uppgifter föreningen anger i denna ansökan, enligt följande:

• Antal aktiva medlemmar inom målgruppen (se del 2 nedan)

• Hur ofta föreningen bedrivit verksamhet för målgruppen (se del 2 nedan)

• Antal olika typer av verksamhet (upp till tre) som föreningen bedrivit (se del 3 nedan).

Observera att en eventuell extra fördelning kommer att betalas ut till berörda föreningar först i början av 2021 och att ingen ytterligare ansökan behöver göras av föreningen.

Mer information

Mer information om stödet och ansökan finns på Riksidrottsförbundets hemsida. Om du har frågor som du inte hittar svar på där går det bra att skicka dem till This is a mailto link.