Hem / Bidrag och stöd / ALFA & RF-SISU Gotland

ALFA & RF-SISU Gotland

Sparbanksstiftelsen Alfa fördelar i samverkan med RF-SISU Gotland, stöd till föreningar i länet inom tre olika områden: anläggning, unga ledare och material som möjliggör utvecklingsresan ”Ny syn på träning och tävling.

Om stödet

Ansökningsförfarandet och administration hanteras via RF-SISU Gotland i nära samråd med och genom löpande återkoppling till stiftelsen. RF-SISU Gotland har 47 600 kronor att fördela under 2021.
Syftet är att stödja idrottsligt utvecklingsarbete i föreningar med breddverksamhet för barn och ungdomar. Föreningarna ska vara anslutna till Riksidrottsförbundet.

I samråd med RF-SISU Gotland har stiftelsen beslutat att inledningsvis prioritera stöd inom tre områden:

1) Föreningsägda anläggningar
- stöd till renoveringsprojekt
- stöd till energi- och miljöprojekt
2) Unga ledare
- utveckla era unga ledare i föreningen. Kan vara utbildningar men även att stärka ungdomsdelaktigheten i föreningen
3) Material som möjliggör utvecklingsresan ”Ny syn på träning och tävling”.
- hur ni som förening kan utveckla former och strukturer för träning och tävling som passar barn och ungdomar.

Så söker föreningarna stöd

Ta kontakt med din idrottskonsulent

Länkar

Här hittar du information om de kriterier som gäller för att söka, ansökningsblankett och redovisningsblankett.

Ansökningsblankett

Redovisningsblankett

Riktlinjer för att söka stödet "Föreningsägda anläggningar"

Om Sparbanksstiftelsen ALFA

Sparbanksstiftelsen Alfa är en stor och aktiv ägare i Swedbank som driver sparbanksidéns tankar om sparande, långsiktighet, lokal förankring och att delar av vinsten ska göra nytta där den uppstått. Från den aktieutdelning stiftelsen får genom ägandet i Swedbank kan man dela ut bidrag inom sitt verksamhetsområde.

Stiftelsen verkar genom det den äger och är angelägna om att Swedbank synliggörs när de lämnar bidrag. Föreningar som erhåller bidrag förväntas delta vid gemensam samling i december, i samband med offentliggörande av erhållna bidrag. Bidragen som ges ska inte ha karaktär av sponsring utan ska bidra till utveckling av ett specifikt område som långsiktigt känns angeläget för samhällsutvecklingen. Inom varje kommun finns ett prisbasbelopp att söka.

Frågor?

Har du frågor kontakta Jan Christoffersson, Anna Samelius, eller Roger Björkman.