Hem / Bidrag och stöd / Regionmiljonen

Sök medel ur Region Gotlands extra verksamhetsstöd 2022

Pengar löser inte allt, men finansiella medel kan möjliggöra satsningar för att göra en återstart i föreningarna.
Nu är det dags att söka medel ur Region Gotlands extra verksamhetsstöd 2022. Det finns återigen en miljon kronor i potten som väntar på att komma till användning.

Stora delar av den gotländska idrottsrörelsen har haft det tufft under pandemin. Träningar och tävlingar har ställts in eller behövt anpassas och det mesta tyder på att idrotten har tappat medlemmar i alla åldersgrupper. Region Gotland och RF-SISU Gotland kraftsamlar nu för att bidra till en gemensam återstart.

Kriterier för stöd:

  • Stöd ska möjliggöra för föreningar att arbeta fokuserat med återrekrytering av medlemmar och ledare till föreningarna.
  • Stöd ska skapa förutsättningar för verksamhetsutveckling i föreningslivet, med särskilt fokus på åter- nyrekrytering.
  • Stöd ska rikta sig till prioriterade målgrupper, föreningar med verksamhet för barn och ungdomar, funktionsnedsatta samt 65+.

Folkbildning

Ta gärna hjälp av vår lärgruppsplan som en hjälp i ert planeringsarbete. Kontakta också er idrottskonsulent vid RF-SISU Gotland för ev. hjälp.
Lärgruppsplanen hittar ni här.

Ansökan

Vi har gjort ansökningsförfarandet så enkelt som möjligt. Vi har delat upp ansökningsperioderna månadsvis (ej juli). Vi tar beslut ca. en vecka efter ansökningsmånadens utgång och utbetalning sker därefter.

Ansökningsperioder: 31/1, 28/2, 31/3, 29/4, 31/5, 30/6, 31/8, 30/9 och 31/10

Här hittar du ansökningsblanketten:

Ansökan

Återrapport

Uppföljning och slutredovisning bör ske senast en månad efter föreningens satsning är slutförd. Dock senast 31/1 2023.

Här hittar du återrapporten:

ÅterrapportSkicka din ansökan - samt återrapporten - till This is a mailto link märk e-posten med ”Regionmiljonen 2022”. Eller skriv ut den och lämna in på Idrottens Hus.