Hem / Bidrag och stöd / Regionmiljonen

Sök medel ur Region Gotlands tillfälliga verksamhetsstöd

Pengar löser inte allt, men finansiella muskler kan möjliggöra satsningar och uppfylla drömmar.
Nu är det dags att söka medel ur Region Gotlands tillfälliga verksamhetsstöd. Det finns en miljon kronor i potten som väntar på att komma till användning.

Pengar på hög gör ingen glad, därför uppmanar vi er att fundera på vad ni vill göra för att blåsa liv i verksamheten igen. När många är delaktiga i processen mår alla bättre, snacka ihop er, ställ frågor, sprid informationen till tränare, aktiva, vaktmästare och styrelsemedlemmar. Många kloka huvuden ni vet.

Pepptalk i klubben

Våga gärna något nytt, se möjligheten och kraften i att komma samman igen enade runt ett gemensamt mål. Region Gotland har riktat stödet till barn, ungdomar och pensionärer. Stödet ska underlätta, stimulera och stödja insatser som främjar aktivitet och rörelse.

En enkel ansökan

Vi har försökt göra ansökningsförfarandet så enkelt som möjligt. Vi vet att det finns en viss trötthet inför ännu en blankett att fylla i – men det kan bli värt mödan. Vi har delat upp ansökningsperioderna månadsvis, vi tar beslut veckan efter ansökningsperiodens utgång och utbetalning sker snarast efter
beslut.

Här hittar du ansökningsblankett och blankett för återrapport:

Ansökan

Uppföljning

Skicka din ansökan - samt återrapporten - till This is a mailto link märk mejlet med ”Regionmiljonen”. Eller skriv ut den och lämna in på Idrottens Hus.

Här några idéer från de föreningar som
deltog i två inspirationsmöten på Teams:

 • Idrottensdag konceptet är bra, fortsätt med det.
 • Nyrekrytering av barn och ungdomar, kanske att fler idrotter kan gå samman och skapa en idrottsdag, en idrotthelg eller idrottsvecka då de får prova olika idrotter.
 • Skapa aktiviteter för att stärka klubbkänslan, genomför läger, team-building och andra roliga aktiviteter för att få tillbaka motivation, sammanhållning och klubbkänsla.
 • Köpa materiel, redskap och utrustning som underlättar för utomhusaktiviteter såsom utomhusbordtennisbord.
 • Subventionerad verksamhet så att fler får möjlighet att prova på idrott.
 • Utbildning till ledare, speciellt ledare för pensionärer. Utbildning för alla. Läger för alla, barn, ungdom och pensionärer.
 • Hopphinder till ridverksamhet, plexi pave eller annan ytbehandling till tennisbana, utrustning till gymnastik.
 • Samarbeten mellan olika föreningar vid utbildningar.
 • Bowlingen har skapat en utomhusbana som flyttas runt på skolor.
 • Skapa motivation för de som har tappat sugen, utbilda våra ledare i detta, bjud in en föreläsare/inspiratör.
 • Digitalisering – filmutrustning så att föräldrar kan se sina barn/ungdomar utöva sin aktivitet.
 • Samarbeten mellan förening och skola, (koppla gärna ihop med ”Rörelsesatsning i skolan”). Låt fritisbarnen prova på olika aktiviteter.
 • Lägerverksamhet, ungdomar vill träffas, göra andra saker än sin sport.
 • Dagläger även för pensionärer.
 • Skapa aktivitet för föräldrar så att föräldrar får tillbaka sin motivation.
 • Utegym i Traume, då kan föräldrar träna medan barnen tränar fotboll.
 • Psykisk ohälsa – Wisby Ridklubb – vistas i stall kan hjälpa många, uppsökande verksamhet såsom kontakta skolorna, koppla gärna ihop med ”Rörelsesatsning i skolan”. Vara-i-stallet projekt.
 • Bidrag till att få i gång fler veteranlag i olika idrotter eftersom det inte är LOK-baserat.

  För mer information och frågor kontakta din konsulent