Hem / Bidrag och stöd / Coronapandemin / Vi hjälper idrotten söka stöd

Föreningar kan söka stöd - vi hjälper till

Det är nu möjligt att söka stöd från RF-SISU Gotland för att anpassa hur idrottsföreningar bedriver sin träningsverksamhet under coronaepidemin. Det rör sig om utrustning till utomhusträning, kostnader för annorlunda idrottsverksamhet och ändrat anläggningsbehov på grund av stängda hallar.

Riksidrottsförbundet vill skapa möjligheter för idrottsföreningarna att fortsätta den dagliga verksamheten i så stor utsträckning som möjligt. Viktigt dock – det ska ske enligt regeringens beslut samt myndigheternas råd och rekommendationer. 

Folkhälsomyndighetens råd till idrotten

Formellt innebär beslutet att föreningar ska kunna söka projektstöd för barn- och ungdomsidrotten via ytterligare ett kriterium: bibehållen verksamhet under tiden för restriktioner på grund av corona.
I praktiken kan det handla om att köpa in utrustning för att bedriva utomhusträning eller genomföra annorlunda idrottsverksamhet, som med digitala hjälpmedel. Det går också att få stöd för förändrat anläggningsbehov på grund av stängda hallar.

För föreningar som bedriver verksamhet för nyanlända och asylsökande finns också möjligheter att få stöd till anpassning av verksamheten, oavsett utövarnas ålder i gruppen.
– Föreningarna gör en ovärderlig insats just nu. Barn och ungdomar har en trygg plats och får möjlighet att idrotta i en tid som på många sätt är skrämmande. Vi har många idrottsledare som tänker nytt och hittar på nya sätt att träna vilket är en betydelsefull samhällsinsats, säger Bo Ronsten, distriktsidrottschef.

Stöd för anpassad träning