Hem / Bidrag och stöd / Coronapandemin / Sök kompensationsstöd höst - specialidrottsförbund

Kompensationsstöd SF hösten 2020

Specialidrottsförbund (SF) och idrottsföreningar (IF) kan ansöka om kompensationsstöd för ekonomiska konsekvenser av coronakrisen för andra halvåret (kvartal 3 och 4) 2020.

Regeringen har beslutat om ett stödpaket på 1 miljard kronor för att kompensera idrottsrörelsen till följd av coronapandemin. RF har uppdraget att fördela stödet till idrottsrörelsen.

SF kommer att kunna ansöka om stödet i två omgångar:

  • Ansökningsomgång 1 från 15 oktober till 26 oktober kl. 12.00 för kvartal 3 och 4 och som gäller ekonomiska förluster av IF-verksamhet och IF-evenemang som SF ansvarar för.
    Fördelning av stödet per förbund omgång 1
  • Ansökningsomgång 2 från 15 januari till 26 januari kl. 12.00 för kvartal 3 och 4 och som gäller ekonomiska förluster i SF:s och SDF:s verksamhet.

Syftet med stödet är att ge SF och IF förutsättningar att överleva samt fortsatt kunna bedriva idrottsverksamhet och evenemang. Särskilt viktigt är att värna idrottsverksamhet och evenemang som bedrivs för och till förmån för barn- och ungdomsidrotten. 

Stödet ska i övrigt inte förstärka tidigare ojämlikheter inom idrotten.

I likhet med vårens ansökan kommer det vara centralt för ansökan att SF kan lämna in verifierbara underlag såsom årsredovisningar, verksamhetsberättelser och resultatrapporter. Det kommer också vara viktigt att SF kan redogöra för eventuella kostnadsbesparingar som skett, och eventuella andra statliga eller kommunala bidrag (för coronakrisen) som tagits emot under perioden.

SF kommer att ansöka om utpekade verksamheter och evenemang för vissa av sina föreningar. Däribland de högsta serierna i lagidrotter, större cuper och turneringar, exempelvis Gothia Cup och motionsevenemang såsom Cykelvasan och Lidingöloppet. Slutgiltig lista över de evenemang och verksamheter som avses. Respektive SF kommer också kontakta de idrottsföreningar det gäller.

Regelverk kompensationsstöd SF hösten 2020

Ansökan 

SF ansöker om föreningsdrivna evenemang i oktober månad och söker för sin egen samt SDF:s verksamhet i januari 2021. Båda ansökningstillfällena ska omfatta hela perioden, 1 juli–31 december.

Ansökan sker via de mallar som RF skickar ut till SF.

Vid frågor kontakta This is a mailto link