Hem / Bidrag och stöd / Coronapandemin / Sök kompensationsstöd höst - specialidrottsförbund

Sök kompensationsstöd höst - specialidrottsförbund

Specialidrottsförbund (SF) kan ansöka om kompensationsstöd för ekonomiska konsekvenser av coronakrisen för andra halvåret (kvartal 3 och 4) 2020.
Regeringen har beslutat om ett stödpaket på 1 miljard kronor för att kompensera idrottsrörelsen till följd av coronapandemin. RF har uppdraget att fördela stödet till idrottsrörelsen.

Kompensationsstödet under hösten 2020 kommer till stora delar bygga på det regelverk och de riktlinjer som användes till det tidigare kompensationsstödet, för första halvåret 2020. Vissa mindre förändringar kan dock ske efter att RF fått de slutgiltiga villkoren för stödet från staten.
I utgångsläget är syftet med stödet att ge förbund och föreningar förutsättningar att överleva och fortsatt kunna bedriva idrottsverksamhet och evenemang. 

SF kan ansöka om stödet i två omgångar:

Ansökningsomgång 1 från 15 oktober-26 oktober kl. 12.00 för kvartal 3 och 4 och som gäller ekonomiska förluster av IF-verksamhet och IF-evenemang som SF ansvarar för.

Ansökningsomgång 2 från mitten av januari (datum ej satt) för ekonomiska förluster för kvartal 3 och 4 och som gäller SF:s egen och SDF:s ekonomiska förluster.

RF-SISU Gotland erbjuder information och rådgivning:

Måndagen den 12 oktober klockan 18.00-19.00
Onsdagen den 14 oktober klockan 18.00-19.00

Informationen kommer ske digitalt via Teams.

Anmäl dig här

Ansökan

SF ansöker om föreningsdrivna evenemang i oktober månad och söker för sin egen samt SDF:s verksamhet i januari 2021. Båda ansökningstillfällena ska omfatta hela perioden, 1 juli–31 december.
Ansökan sker via de mallar som RF skickar ut till SF.

Här du frågor om kompensationsstödet, kontakta någon av våra konsulenter.

Läs mer om kompensationsstöd specialidrottsförbund