Hem / Bidrag och stöd / Coronapandemin / Sök kompensationsstöd höst - idrottsförening

Sök kompensationsstöd för din förening

Nu är det dags att plocka fram resultatrapporter, årsredovisningar och andra handlingar som är nödvändiga för att söka kompensationsstöd för hösten.
I stora drag är regelverket det samma, men för att hjälpa föreningarna i processen bjuder vi in till två informationsträffar.

Regeringen har beslutat om ett stödpaket på 1 miljard kronor för att kompensera idrottsrörelsen till följd av coronapandemin. RF har uppdraget att fördela stödet till idrottsrörelsen.
Kompensationsstödet för hösten 2020 kommer till stora delar bygga på det regelverk och de riktlinjer som användes till kompensationsstödet för första halvåret 2020. Vissa mindre förändringar kan dock ske efter att RF fått de slutgiltiga villkoren för stödet från staten.
I utgångsläget är syftet med stödet att ge idrottsföreningar förutsättningar att överleva och fortsatt kunna bedriva idrottsverksamhet och evenemang.

Föreningar kan ansöka om stödet i två omgångar:

Ansökningsomgång 1 från 15 oktober-26 oktober för ekonomiska förluster för kvartal 3. Ska senast vara inlämnat kl 12.00.
Ansökningsomgång 2 från mitten av januari (datum ej satt) för ekonomiska förluster för kvartal 4.

RF-SISU Gotland erbjuder information och rådgivning:

Måndagen den 12 oktober klockan 18.00-19.00
Onsdagen den 14 oktober klockan 18.00-19.00

Informationen kommer ske digitalt via Teams.
Anmäl dig här

Läs mer om kompensationsstöd idrottsföreningar

Viktigt med verifikation

Precis som vid vårens ansökan kommer det vara centralt för ansökan att föreningar kan lämna in verifierbara underlag såsom årsredovisningar, verksamhetsberättelser och resultatrapporter. Det kommer också vara viktigt att föreningarna kan redogöra för eventuella kostnadsbesparingar som skett, och eventuella andra statliga eller kommunala bidrag (för coronakrisen) som föreningen tagit emot under perioden.

IF som söker via SF

Vissa föreningar kommer att ansöka via sitt specialidrottsförbund (SF). SF ansöker om utpekade verksamheter och evenemang för sina föreningar. Däribland de högsta serierna i lagidrotter, större cuper och turneringar. En lista över utpekade verksamheter kommer att presenteras innan ansökningsperioden startar. Respektive SF kommer också kontakta de idrottsföreningar det gäller.

Ansökan

Idrottsföreningar ansöker om kompensationsstöd inloggade i IdrottOnline under fliken Idrottsmedel. Det kommer att vara två ansökningsomgångar, en i oktober och en i januari 2021. 

Behöriga att ansöka är de i IdrottOnline angivna rollerna Ordförande, Kassör och Idrottsmedel firmatecknare. Exakt vad man kan söka stöd för och hur ansökan går till kommer framgå efter att RF fått villkoren för stödet från staten.

Här du frågor om kompensationsstödet, kontakta någon av våra konsulenter.