Hem / Bidrag och stöd / Coronapandemin / Region Gotlands Coronastöd - så söker du

Sök Region Gotlands stöd - gör så här

Region Gotlands har avsatt en miljon kronor för att stötta verksamhet inom fritidssektorn som drabbas av effekterna av Coronapandemin.
Föreningar som drabbas av intäktsbortfall på grund av Coronapandemin, alltså intäkter som föreningen vanligtvis har men som uteblivit på grund av rådande läge, kan söka.

Två ansökningsperioder:

Ansökningsperiod 1 berör verksamhet mellan 15 maj-15 juni och gäller för ansökningar på upp till 15 000 kronor.
Ansökningsperiod 2 gäller perioden 15 juni till och med 15 augusti och är öppen för alla ansökningsbelopp.

Anledningen till de uppdelade perioderna är att Riksidrottsförbundet (RF) endast tar in ansökningar över 15 000 kronor inom ramen för de 500 miljoner kronor som staten fördelat. Region Gotland vill titta på nivåer upp till 15 000 i ett första skede.
I den andra ansökningsperioden finns en tydligare bild vilka som får stöd av RF, och om det tillkommer mer statligt stöd som Region Gotland kan fördela, kompensera och reglera utifrån.

Föreningen söker via en e-tjänst på Region Gotlands Självservice eller direkt på den här länken

Mer information om Region Gotlands coronastöd