Hem / Bidrag och stöd / Coronapandemin / Kompensationsstöd till idrottsföreningar

Sök kompensationsstöd för din förening

Den 1 maj öppnas möjligheten att söka kompensationsstöd för sin idrottsförenings verksamhet. Tanken är att ge föreningarna förutsättningar att överleva och fortsätta bedriva idrottsverksamhet och evenemang. Särskilt viktigt är att värna idrottsverksamhet och evenemang som bedrivs för och till förmån för barn- och ungdomsidrotten.

Resurserna ska i första hand kompensera för kostnader och förlorade intäkter som uppstått kring verksamhet och evenemang för barn- och ungdomar. Detta i enlighet med både idrottsrörelsens och statens syfte med idrottsanslaget.

I andra hand bör verksamhet som genomförs där en majoritet av överskottet är tänkt att nyttjas för barn- och ungdomsidrotten kompenseras.

Stöd kan även tilldelas föreningsverksamhet som inte avser barn- och ungdomsidrott, om föreningens överlevnad och framtida verksamhet är hotad.

Tid att söka

Kompensationsstödet gäller verksamhet mellan 12 mars och 30 juni.
Idrottsföreningar och SF ansöker för sin verksamhet 1 maj-15 maj.

Här du frågor om kompensationsstödet, kontakta någon av våra konsulenter.

Läs mer om kompensationsstöd idrottsföreningar