Hem / Bidrag och stöd / Coronapandemin / Kompensationsstöd - specialidrottsförbund 2021

Kompensationsstöd till specialidrottsförbund 2021

Specialidrottsförbund (SF) och idrottsföreningar (IF) kan ansöka om kompensationsstöd för ekonomiska konsekvenser av coronakrisen för perioden 1 januari till 30 april 2021.

Regeringen gav den 1 april 2021 besked om ytterligare stöd (totalt 1,35 miljarder kronor) till idrottsrörelsen till följd av coronapandemin. RF har uppdraget att fördela stödet till idrottsrörelsen varav delar av stödet fördelas som kompensationsstöd.

SF kan ansöka om stödet enligt följande:

  • Ansökningsperioden är från 7 maj till 19 maj kl. 12.00. Observera att datumen har ändrats.
    Ansökan avser SF:s och SDF:s verksamhet och överenskommen IF-verksamhet och IF-evenemang som SF ansvarar för.

Om kompensationsstödet 2021

Syftet med stödet är att ge SF och IF förutsättningar att överleva samt fortsatt kunna bedriva idrottsverksamhet och evenemang. Särskilt viktigt är att värna idrottsverksamhet och evenemang som bedrivs för och till förmån för barn- och ungdomsidrotten.

Stödet ska i övrigt inte förstärka tidigare ojämlikheter inom idrotten.

I likhet med ansökningar 2020 kommer det vara centralt för ansökan att SF kan lämna in verifierbara underlag såsom årsredovisningar, verksamhetsberättelser och resultatrapporter. Det kommer också vara viktigt att SF kan redogöra för eventuella kostnadsbesparingar som skett, och eventuella andra statliga eller kommunala bidrag (för coronakrisen) som tagits emot under perioden.

SF kommer att ansöka om utpekade verksamheter och evenemang för vissa av sina föreningar. Däribland de högsta serierna i lagidrotter, större cuper och turneringar och evenemang som exempelvis Vasaloppet. Överenskommelse görs med respektive SF vilka evenemang som ingår. Respektive SF kommer också kontakta de idrottsföreningar det gäller.

Nytt för kompensationsstödet 2021 är att förbund inte kommer kunna söka stöd för helt nya evenemang eller nya verksamheter som skulle genomförts under perioden 1 januari till 30 april, där beslutet om genomförandet skett under tiden för pandemin. Undantag är om internationella förbund tilldelat SF internationella tävlingar såsom världscuper eller dylikt. Syftet är att kunna bygga stödet på verifierbara underlag och inte gissningar som skett under tiden för restriktioner.

Regelverk kompensationsstöd SF

Ansökan 

Ansökan sker via de mallar som RF skickat ut till SF 23 april.

Vid frågor kontakta This is a mailto link