Hem / Bidrag och stöd / Coronapandemin / Idrotten med i samverkan som ska stötta äldre i karantän

Idrotten med i samverkan som ska stötta äldre i karantän

Riksidrottsförbundet är en av flera organisationer som beslutat att samverka för att ge ökat stöd till kommuner med att hjälpa äldre som ombetts stanna hemma. Det innebär att din idrottsförening kan erbjudas möjlighet att hjälpa till på olika sätt.

Stödinsatser som kan bli aktuella är att handla mat, hämta mediciner och liknande. Genom samarbetet vill Riksidrottsförbundet skapa bättre förutsättningar för äldre och sårbara att kunna följa Folkhälsomyndighetens råd – att i möjligaste mån stanna hemma.

Information från Region Gotland

Kontakta RF-SISU Gotland för mera information
Gunnel Österberg 20 70 59