Hem / Bidrag och stöd / Coronapandemin / Enkät om hur coronaepidemin påverkar din förening ekonomiskt

Enkät om hur coronaepidemin påverkar din förening ekonomiskt

Riksidrottsförbundet har skickat ut en enkät till alla idrottsföreningar i Sverige för att få information om hur coronakrisen påverkar föreningarna ekonomiskt. Enkäten blir ett viktigt underlag för påverkansarbete. RF vill ha svar senast 30 april.

RF-SISU Gotland skickade för några veckor sedan en enkät med liknande frågeställningar. Viktigt att ni fyller i båda två för att ge underlag till både stat och region. Detta underlag kan också hjälpa er vid ansökan om kompensationsstöd för corona

Föreningens svar är en viktig del i RF:s och RF-SISU Gotlands påverkansarbete mot stat och kommun för ytterligare åtgärder, och för att identifiera behov av stöd till föreningar.  RF-SISU Gotland ser gärna att så många föreningar som möjligt i länet besvarar enkäten.

Vem är behörig att fylla i enkäten?

Behörig att fylla i enkäten är de i IdrottOnline fem registrerade rollerna:

1) Ordförande
2) Kassör
3) Idrottsmedel firmatecknare
4) LOK-stödsansvarig firmatecknare
5) Huvudadministratör

Enkäten ska bara besvaras en gång per förening, men vi rekommenderar er att samla de olika nyckelrollerna i till exempel ett digitalt möte och reflektera och besvara enkäten tillsammans.

Var hittar jag enkäten?

Enkäten finns i IdrottOnline. Du hittar enkäten på denna länk

Använd dina vanliga inloggningsuppgifter till IdrottOnline (IdrottsID eller personnummer) för att fylla i enkäten. 

Länken skickas också i e-postmeddelande till de roller i föreningen med behörighet att svara på enkäten. Du som är inloggad i IdrottOnline och har en roll med behörighet att svara på enkäten hittar också enkäten via applikationen ”Enkäter” i toppmenyn.

Enkäten ska ge en samlad bild av föreningens situation

Genom att tillsammans reflektera över och besvara frågorna kring områdena Evenemang och tävlingar, Träningsverksamhet, Föreningens ekonomi och Aktuella åtgärder får ni också en egen aktuell och samlad bild över nuläge och åtgärder. Tänk på att svaren du ger ska spegla situationen i hela din förening.

Observera att enkäten inte är en ansöka om bidrag.

Har ni specifika frågor om coronaviruset och idrotten maila till This is a mailto link

Så fyller du i enkäten

På Riksidrottsförbundets webb kan du läsa mer om vad du ska tänka på när du fyller i enkäten. Här hittar du också svar på vanliga frågor.  Läs gärna informationen innan ni sätter igång.

Till rf.se och information om enkäten