Hem / Bidrag och stöd / Administration / Löneadministration

Vi hjälper till med lönen

RF-SISU Gotland kan hjälpa din förening med löne- och personaladministration, redovisningstjänster m m. Att sköta löneadministrationen för anställd personal i föreningar eller förbund är en krävande arbetsuppgift och en uppgift som tar allt mer av den ekonomiansvariges tid.

Finns det dessutom anställd personal med lönebidrag/andra arbetsmarknadspolitiska åtgärder, tillkommer ytterligare administration. Myndigheter kräver att detta sköts professionellt från föreningslivet. RF-SISU Gotland erbjuder nu föreningar och förbund hjälp och service med löneadministration.

Det vi kan hjälpa till med

 •     Lönen bereds och betalas ut via insättning på
      löntagarens 
  konto varje månad
 •     Lönespecifikation sänds ut till den anställde
 •     Skatter och lagstadgade avgifter redovisas och betalas 
 •     Rapportering av sjukfrånvaro till Försäkringskassan 
 •     Rapportering av årslöner och kontrolluppgifter 
 •     Rekvirerar ev lönebidrag från Arbetsförmedlingen
 •     Information om lagar och avtal på
      personalområdet 
 •     Arvoden till ledare, styrelse och övriga

Arbetsgivarens förenings/förbunds ansvar 

 •     Det totala arbetsgivaransvaret
 •     Ansvarar för att arbetsrapport lämnas till RF-SISU Gotland varje månad
 •     Ansvarar för att söka ev bidrag hos Arbetsförmedlingen
      och ser till 
  att dessa bidrag förlängs vid löptidens slut
 •     Stämmer av semester

Kostnad

Anställd nr 1, 180 kr/månad (2 160kr/år)
Anställd nr 2 och fler, 130 kr/månad per anställd