Hem / Bidrag och stöd

Bidrag och stöd

RF-SISU Gotland hjälper idrottsföreningar och specialdistriktsförbund att utvecklas. Vi har både personella resurser i form av rådgivning och utbildning, samt ekonomiska stöd via de olika bidragen. Vi finns till för att stötta er verksamhet och er utveckling.

Ekonomiskt stöd

Varje år får RF-SISU Gotland anslag från Riksidrottsförbundet, staten och Region Gotland där majoriteten fördelas till specialdistriktsförbund och idrottsföreningar i form av olika bidrag. Vilka bidrag som finns att söka ser du i menyn till vänster.

RF-SISU Gotland kan ge personellt och övrigt stöd i syfte att utveckla verksamheten. Det handlar bland annat om stöd för att bilda en idrottsförening, stöd för tester och rådgivning för elitidrottsutveckling, hjälp med ekonomisk redovisning med mera. 

Erfarenhet och kompetens

Hos RF-SISU Gotland finns en idrottsövergripande erfarenhet samt specialkompetens inom en rad områden som kan vägleda, bidra och stärka er som vill utveckla er organisation och verksamhet. 

Rabatter och förmåner 

Riksidrottsförbundet har slutit flera rikstäckande avtal med olika partners som erbjuder specialerbjudanden på produkter och tjänster till idrotten. 

Läs mer på Riksidrottsförbundets hemsida för vilka rabatter och förmåner ni har rätt till

Administrativt stöd och service

Idrottsföreningar och idrottsförbund brottas dagligen med knepiga administrativa frågor inom många olika områden. Utöver ekonomiska stöd och bidrag erbjuder RF-SISU Gotland stöd och support genom rådgivning, utbildningar och projekt.

Mer om hur vi kan ge administrativt stöd