Hem / Vi arbetar med / Sätt Gotland i rörelse

Sätt Gotland i rörelse

Att röra sig tillsammans är roligt och viktigt. Under 2023 satsar RF-SISU på folkhälsan på landsbygden tillsammans med föreningar och organisationer runt om på Gotland med utgångspunkt i Fårösund, Slite, Östergarn, Roma, Klintehamn och Hemse.

Tillsammans kommer vi att erbjuda aktiviteter med fokus på social gemenskap, glädje och rörelse. Vi-känsla i det lokala närområdet är nyckeln till att fler vill vara med.

Satsningen innebär en härlig blandning av fysisk aktivitet och tillfällen att lära sig mer genom kurs och föreläsning.

Projektledare
Rina Muttoni, 072-076 42 78
Anita Gandå, 070-714 78 16

Logo.jpg