Hem / Vi arbetar med / Folkhälsa i idrotten

Folkhälsa i idrotten

Genom omfattande verksamhet i våra gotländska föreningar så bidrar gotländsk idrott till en god folkhälsa för alla åldrar.
Idrott hela livet är Riksidrottsförbundets (RF) och hela svensk idrotts vision. Idag finns ungefär tre miljoner medlemmar i cirka 20 000 föreningar, majoriteten är bredd- och motionsidrottare. 

Projektet Friskvård på Gotland är nu avslutat. Några av projektets aktiviteter där RF-SISU Gotland samverkar med Region Gotlands Hälso- och sjukvårdsförvaltning kommer ändå att fortsätta.

FaR- Fysisk aktivitet på recept är en sådan aktivitet. Det finns ingen subvention för FaR – mottagare. 

Den styrgrupp som verkat under projektet kommer att fortsätta med gemensamma träffar där vi försöker hitta samverkan för att få en friskare befolkning på Gotland.

Den aktivitetsfolder vi tagit fram för norra och södra Gotland kommer även fortsättningsvis att uppdateras och finns att läsa för er som vill ha koll.

Aktivitetsfolder

Vi kommer att ta fram en aktivitetskatalog med föreningsdrivna friskvårdsaktiviteter för övriga Gotland också. Uppgifter vi behöver till aktivitetskalendern är: 
Föreningsnamn
Aktivitet
Mail eller telefon till kontaktperson.
Skicka era uppgifter till This is a mailto link