Hem / Vi arbetar med / Folkhälsa i idrotten

Folkhälsa i idrotten

Genom omfattande verksamhet i våra gotländska föreningar så bidrar gotländsk idrott till en god folkhälsa för alla åldrar.
Idrott hela livet är Riksidrottsförbundets (RF) och hela svensk idrotts vision. Idag finns ungefär tre miljoner medlemmar i cirka 20 000 föreningar, majoriteten är bredd- och motionsidrottare. 

Projektet Friskvård på Gotland är nu avslutat. Några av projektets aktiviteter där RF-SISU Gotland samverkar med Region Gotlands Hälso- och sjukvårdsförvaltning kommer ändå att fortsätta.

FaR- Fysisk aktivitet på recept är en sådan aktivitet. Det finns ingen subvention för FaR – mottagare. 

Den styrgrupp som verkat under projektet kommer att fortsätta med gemensamma träffar där vi försöker hitta samverkan för att få en friskare befolkning på Gotland.

Föreningsdrivna friskvårdsaktiviteter