Hem / Vi arbetar med / Trygg idrott

Fyra grundpelare för bästa idrottsmiljön

RF-SISU Gotland arbetar för att en trygg idrott är en idrott fri från mobbning, trakasserier, hot, våld och övergrepp. En idrott där alla känner sig välkomna och delaktiga och får delta och utvecklas efter sina egna förutsättningar.

För att vi ska få en trygg idrottsmiljö behöver vi arbeta utifrån den värdegrund som idrottsrörelsen gemensamt kommit fram till. Den omfattar de fyra grundpelarna:

  • Glädje och gemenskap
  • Demokrati och delaktighet
  • Allas rätt att vara med
  • Rent spel

Du hittar mer om vår värdegrund i anvisningar till värdegrunden i Idrottsrörelsen uppförandekod
Så här vill vi inom idrottsrörelsen forma vår verksamhet, läs mer i idrottsrörelsens idéprogram Idrotten vill.

En trygg idrottsmiljö förutsätter även att verksamheten går i linje med barnkonventionen som är svensk lag från och med 1 januari 2020. Läs mer om att arbeta utifrån barnkonventionen på Riksidrottsförbundets hemsida.

Inom idrottsrörelsen råder nolltolerans mot all form av mobbning, trakasserier, hot, våld och övergrepp. Alla – både barn, ungdomar och vuxna – ska kunna idrotta utan att riskera att utsättas för detta. Riksidrottsmötet 2019 tog beslut om att föreningar ska begära begränsat registerutdrag ur belastningsregistret för den som anställs, har uppdrag i föreningen.

Ta gärna kontakt med oss på RF SISU Gotland för hjälp!

Mer om detta på Riksidrottsförbundets hemsida.