Hem / Vi arbetar med / OUT - Experience Gotland / Morgan - projektledare med hållbart driv

Morgan - projektledare med hållbart driv

Morgan Sjöström har hela sitt liv drivits av ett engagemang för hållbara utomhusaktiviteter.
Han är nu satt att driva ett treårigt projekt som ska stärka Gotlands besöksnäring. Projektet går under namnet OUT - Experience Gotland.
– Det kändes helt självklart och väldigt spännande att ta den här chansen, säger han. Det ska bli intressant att strategiskt försöka hjälpa andra att bli en del av det här arbetet.

Tillsammans med det gotländska näringslivet, idrottsrörelsen och turistnäringen är uppdraget att bygga en hållbar besöksanledning med avstamp i friluftsliv utomhus.
Natur- och friluftsliv ligger honom nära, har alltid gjort. Det äventyrliga friluftsintresset har också gett honom ett miljöengagemang. Han drev tidigare Gotland Active och har arbetat med goGotand.
– Det här projektet har en tydlig hållbarhetsprofil, vilket är en hygienfaktor i alla framtida affärer vi gör. Det är helt avgörande att Gotland upplevs som ett hållbart resmål för att vi ska fortsätta locka besökare, säger han.

Han säger att ett antal föreningar och företag hört av sig för att vara med i projektet.
– Det finns ett stort intresse, säger han. Jag har hunnit prata med några men vi är väldigt tidigt i arbetet ännu. Alla jag pratar med tycker det här är superspännande. Jag är väldigt lyhörd för de utmaningar som företagen och idrottsföreningarna står inför i dessa turbulenta tider, säger han.
Hur tror de attityder som kopplas till hållbara utomhusaktiviteter kan få positiva effekter lång utanför skogens vandringsled:
– Människor som tillbringar tid ute i naturen får en respekt och förståelse jag tror de kommer ta med in i sitt vardagliga liv. Att anpassa sitt resande, sitt boende och andra stora frågor som behöver adresseras för att vi ska förändra miljön och klimatet i stort.

Är Gotland redo att ta det här steget?
– Jag hoppas det, man pratar om utomhusaktiviteter i alla möjliga turistiska sammanhang. I Sveriges strategi för turism håller man utomhusaktiviteter väldigt högt. Undersökningar visar att en tredjedel av de sex miljoner utländska googlesökningar som gjordes på Sverige har med naturturism att göra, säger han och fortsätter:
– Sverige förknippas väldigt tydligt med hållbara aktiviteter, Gotland behöver hitta sitt eget sätt att bedriva friluftsliv, vi kan inte härma Sälen eller Västerbotten. Vi måste jobba med de starka värden vi har här och tydligt definiera dessa värden.

Projekt tar slut, ser du ett slut på det arbetet?
– Min absoluta ambition är att Gotland ska ha fler tydliga erbjudanden kopplade till utomhusaktiviteter och en hållbar organisation kring marknadsföring och bokning. Jag vill vara med och skapa en varaktig samverkansmodell, som kan ta hand om de kunder och besökare som kommer till Gotland för utomhusrelaterade aktiviteter.
En stor del i projektet handlar om affärs- och produktutveckling för företag och idrottsföreningar. Men också att det skapas en fungerande välkomststruktur och att det tillkommit ett antal nya evenemang, aktiviteter och samarbeten. Och naturligtvis, att det lockat fler besökare till Gotland.

Fakta/Morgan
Namn: Morgan Sjöström
Ålder: 39 år
Familj: Sambo, dotter 6 år, son 4 år.
Bor: Villa norr om Visby
Aktuell:  
Som projektledare för OUT - Experience Gotland