Hem / Vi arbetar med / OUT - Experience Gotland

Outdoor stärker en hållbar tillväxt

Projektet OUT - Experience Gotland ska stärka förutsättningarna för hållbar outdoor-turism på Gotland och projektet är väl förankrat i den regionala besöksnäringsstrategin.
I strategin är Outdoor-upplevelser är ett av tre temaområden, där mat & dryck och natur & kultur är de andra två.
Målgrupper är sportnärings- och besöksnäringsföretag samt idrottsföreningar.

Projektet har identifierat utmaningar och behov av stöd för utveckling och samarbete inom hållbara evenemang, produkter och tjänster. Projektet OUT – Experience Gotland är ett systerprojekt till ERUF-projektet Sustainable Speis. 

Koppling till det regionala näringslivet

Företag inom besöksnäringen, föreningar, eventbolag, boendeanläggningar och idrottsklubbar har medverkat i planeringen av ansökan. Projektägaren RF-SISU Gotland finns med i det Regionala tillväxtrådet, är medlem i Tillväxt Gotland och Gotlands Förenade Besöksnäring (GFB) samt representerat i Local Action Group:s (LAG) styrelse för Leader Gute.
Idrotten på Gotland har genom åren haft ett starkt samhällsengagemang och tydlig lokalförankring, inte minst via de 184 föreningar som finns representerade i princip samtliga socknar.
För att skapa förutsättningar för att projektets resultat och lärdomar kommer andra intressenter och branscher till del kommer RF-SISU Gotland kommer ha en kontinuerlig dialog med närverket.

Idrott – en viktig tillväxtmotor

På Gotland är idrott, sport och utomhusaktiviteter en viktig näringslivs- och tillväxtmotor och en viktig del av besöksnäringen. Via Idrottens Ö har RF-SISU Gotland samverkat med reseoperatörer och boendeanläggningar sedan 1985. Genom Idrottens Ö erbjuder Destination Gotland resor och boendepaket till förmånliga priser i samband med olika idrottsevenemang, läger eller idrottsmöten på Gotland.

Intresset är stort för att resa till Gotland men det finns utmaningar att lösa kring turismens påverkan på klimat och lokalsamhälle. Gotlands Besöksnäringsstrategi syftar till att hantera utvecklingen på ett hållbart sätt, skapa tillväxt och öka omsättning och lönsamhet inom besöksnäringen. Visionen är att Gotland ska upplevas som norra Europas mest hållbara och attraktiva resmål 2027.

Genom Riksidrottsförbundets hållbarhetsprogram, som omfattar 47 punkter, har idrottsföreningar runt om i landet påbörjat ett arbete med jämställdhet, mångfaldsfrågor och hållbarhet. De små företag som projektet riktar sig till har tidigare inte fått stöd att utveckla hållbara affärsmodeller och produkter eller tjänster.

Förväntat resultat vid projektavslut

Projektets förväntade huvudresultat är ökad omsättning och sysselsättning hos idrottsföreningar och i små företag aktiva inom sportnäringen. Vid projektavslut ska företagen och föreningarna ha stärkt sin förmåga att arbeta aktivt med hållbarhetsaspekterna; miljö, ekonomi, inkludering/mångfald samt jämställdhet. Projektet ska genom aktiviteterna byggt en stabil grund för fortsatt nätverks- och kompetensutvecklingsarbete för hållbar outdoor-turism och destinationsutveckling.

Effekter på lång sikt

Den övergripande långsiktiga effekten av projektet är ökad konkurrenskraft och god tillväxt hos små företag inom besöksnäringen genom att de skapar reseanledningar, produkter och tjänster utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Projektet bidrar till EU:s strategi Europa 2020 om en smart, hållbar och inkluderande tillväxt.

Projektorganisation

Projektet ägs och leds av RF-SISU Gotland som ansvarar för att projektet får de resurser och förutsättningar som krävs. Tillsammans med RF-SISU Gotland är Gotlands förenade besöksnäring initiativtagare till projektet. De kommer följa projektet genom representanter i styrgruppen.

Styrgruppen består preliminärt av:

RF-SISU Gotland, Gotlands Förenade Besöksnäring,
Destination Gotland för Idrottens Ö, Region Gotlands kultur och fritidsavdelning
samt representant från Uppsala universitet Campus Gotlands program
inom hållbar destinationsutveckling.