Hem / Vi arbetar med / Idrottsgalan

En idrottsgala alla kan se - sänds live

Glädjande besked, den gotländska idrottsgalan blir av – men i lite annan förpackning.
På grund av risken för smittspridning blir festkvällen ett digitalt liveevent.
Idrottsgalan kan följas av hela Gotland på helagotland.se.

Den gotländska idrottsrörelsen kommer att uppmärksammas och prisas vid ännu inte bestämd tidpunkt i kvartal 2 på en Idrottsgala möjlig för alla att följa.
– Det känns oroligt bra att vi kan genomföra Idrottsgalan, om än på ett lite annorlunda sätt, säger Mona Snäckerström, evenemangsansvarig styrelseledamot i RF-SISU Gotland.
Den gotländska idrottsgalan blir av – men i lite annan förpackning. På grund av risken för smittspridning blir festkvällen ett digitalt liveevent.
Idrottsgalan kan följas av hela Gotland på helagotland.se. Läs mer:

Den gotländska idrottsrörelsen kommer att prisas som vanligt – dock kommer Idrottsgalan anpassas utifrån rådande smittläge. Från en studio i Visby kommer Johan Lindvall och Josefine Eriksson programleda galan där nominerade och pristagare presenteras och prisas på ett smittsäkert sätt.
Sändningen kommer att sändas live på helagotland.se. Dem som inte har möjlighet att följa galan live kan se den i efterhand.
– Vi tycker det är viktigt att uppmärksamma de insatser idrottsrörelsen gör. För oss är det en självklarhet att erbjuda alla på Gotland en möjlighet att följa galan, säger Mats Pettersson, redaktionschef för helagotland.se.

– Vi har tagit fram en programidé vi tycker är både festlig och säker, säger Mona Snäckerström. Det är många inom idrottsgotland som trots coronapandemin arbetat med att arrangera träningar och tävlingar, delta i styrelsearbeten, skjutsa, fixa fika och tvätta idrottskläder, i många fall helt ideellt. Det är för alla dem som RF-SISU Gotland arrangerar Idrottsgalan.

Idrottsakademins arbete med att utse pristagare pågår för fullt. Senast 1 november ska förslag från föreningarna vara inlämnade
– Jag hoppas att samarbetspartners och sponsorer väljer att stötta idrotten i ett utsatt läge. Föreningslivet är viktigare än någonsin nu, föreningarna har det tufft men har visat vilken enormt viktig roll de har i samhället, säger Mona Snäckerström.

(Artikeln är uppdaterad utifrån nya coronarestriktioner.)

Förtjänsttecken i guld

RF-SISU Gotlands förtjänsttecken i guld instiftades år 1912 och är vår högsta utmärkelse. Utmärkelsen tilldelas person som tidigare erhållit förtjänsttecken i silver och som genomfört ett förtjänstfullt ideellt arbete i förbundsorganisation under minst 20 år eller utfört ideellt föreningsarbete under minst 25 år utan att tidigare utmärkelse erhållits. I sådant fall tilldelas förtjänsttecken i silver och förtjänsttecken i guld.
Förtjänsttecken i guld utdelas på RF-SISU Gotlands idrottsgala efter beslut av styrelsen för RF-SISU Gotland. Cirka fem förtjänsttecken i guld utdelas varje år.

Förtjänsttecken i silver

RF-SISU Gotlands förtjänsttecken i silver ansöker man om för person som genomfört ett förtjänstfullt ideellt arbete i förbundsorganisation under minst 10 år eller utfört ideellt föreningsarbete under minst 15 år.
Ansökan skickas senast 1 november till RF-SISU Gotland. Ansökan kan även ske på annan tid, exempelvis inför jubiléer eller liknande. Förslagsrätt har RF-SISU Gotlands styrelseledamöter, distriktsidrottschef och idrottskonsulenter samt SDF- och föreningsstyrelse. Styrelsen beslutar om tilldelning av förtjänstnålen, vilken som regel utdelas vid RF-SISU Gotlands idrottsgala. Cirka 15 förtjänsttecken i silver utdelas varje år.

Ansökan RF-SISU Gotlands förtjänsttecken i silver

Årets idrottsgärning

Priset tilldelas person, personer eller lag som gjort en insats som anses vara utöver det vanliga. Det är ett brett pris som tilldelas den som gör en god gärning inom idrotten som inte är en ren idrottsprestation, eller som har hjälpt någon under sitt ”idrottsutövande”.

Årets idrottsförening

Priset tilldelas förening som har utvecklat sin verksamhet, arbetar inkluderande samt agerar modernt och nytänkande. Priset är inte ett prestationspris.

Årets ungdomsförening

Priset tilldelas förening som har en tydlig inriktning mot lek och allsidighet, samt tillgodoser barns och ungdomars behov.

Årets ungdomsledare

Priset tilldelas den ungdomsledare som genom glädje, entusiasm, gemenskap och personligt engagemang väckt barn och ungdomars lust och vilja att idrotta.

Årets idrottsledare

Priset tilldelas idrottsledare eller tränare som genom sin gärning är ett föredöme och har förmågan att utveckla, engagera och entusiasmera sin förening/idrott.

Årets eldsjäl

Priset tilldelas en ledare som med stort hjärta brinner för idrotten och under lång tid har engagerat sig ideellt i föreningen/idrotten.

Årets evenemang

Priset tilldelas ett Idrottens Ö-evenemang som är välorganiserat och erbjuder god service mot deltagare, publik, media och gäster. Evenemanget ska innehålla nytänkande och tillföra mervärden.

Hederspriset

Priset tilldelas en person inom idrotten som gett upphov till uppskattning, aktning och respekt samt berikat gotländsk idrott.

Vem får nominera?

Alla idrottsföreningar som tillhör Riksidrottsförbundet och specialdistriktsförbund eller ombudsidrotter har förslagsrätt på RF-SISU Gotlands utmärkelser och förtjänsttecken.
När förslagen från föreningar och förbund lämnats in sätter sig RF-SISU Gotlands Idrottsakademi för att behandla de föreslagna kandidaterna. Det sker tillsammans med de kandidater som Idrottsakademin tagit fram. Akademins uppgift är sedan att utse tre nominerade och vinnare i respektive kategori.

Ansökan för utmärkelser

Sista dag för nominering är 1 november.

Ledamöter i Idrottsakademin med idrottsansvar

För att komma i kontakt med idrottsakademin kontakta RF-SISU Gotlands Anita Gandå 0498-20 70 53, This is a mailto link

Tre priskategorier där pristagarna utses av en jury. Till dessa kategorier går det alltså inte att nominera en favorit.

Gotlands Tidningars Guldmedalj

Priset tilldelas en individ eller ett lag/grupp som under året utfört en imponerande och enastående idrottslig insats utöver det vanliga eller förväntade.
Det är en idrottsutövare eller lag tävlande för RF-förening på Gotland eller idrottsutövare som fått sin idrottsfostran i en gotländsk idrottsförening.
Pristagare utses av jury med representanter från Gotlands Tidningar och RF-SISU Gotland.

SISU-priset

SISU-priset tilldelas "förening eller person som gjort särskilt betydelsefull insats för utbildningen inom idrotten". 
Pristagare utses av RF-SISU Gotlands styrelse.

Årets Idrottspersonlighet

Priset ska tilldelas någon "som betyder mycket för den gotländska idrotten". 
Pristagare utses av jury med representanter från p4 Gotland och RF-SISU Gotland. 


Idrottsgalan på Instagram & Facebook
Facebook - Idrottsgalan Gotland
Instagram - idrottsgalangotland