Hem / Vi arbetar med / Idrottsgalan

En idrottsfest där alla är vinnare

Inom den gotländska idrottsrörelsen görs dagligen ideella insatser som förtjänar uppmärksamhet, guldmedalj och ryggdunkningar. RF-SISU Gotland stöttar, uppmuntrar och uppmärksammar dessa insatser på den gotländska idrottsgalan.

Det är många inom idrottsgotland som arbetar med att arrangera träningar och tävlingar, delta i styrelsearbeten, skjutsa, fixa fika och tvätta idrottskläder. Framförallt deltar och bidrar alla till en härlig sportanda på Gotland, och i de flesta fall görs det helt ideellt.
Det är för alla dem som RF-SISU Gotland arrangerar Idrottsgalan.

Förtjänsttecken i guld

RF-SISU Gotlands förtjänsttecken i guld instiftades år 1912 och är vår högsta utmärkelse. Utmärkelsen tilldelas person som tidigare erhållit förtjänsttecken i silver och som genomfört ett förtjänstfullt ideellt arbete i förbundsorganisation under minst 20 år eller utfört ideellt föreningsarbete under minst 25 år utan att tidigare utmärkelse erhållits. I sådant fall tilldelas förtjänsttecken i silver och förtjänsttecken i guld.
Förtjänsttecken i guld utdelas på RF-SISU Gotlands idrottsgala efter beslut av styrelsen för RF-SISU Gotland. Cirka fem förtjänsttecken i guld utdelas varje år.

Förtjänsttecken i silver

RF-SISU Gotlands förtjänsttecken i silver ansöker man om för person som genomfört ett förtjänstfullt ideellt arbete i förbundsorganisation under minst 10 år eller utfört ideellt föreningsarbete under minst 15 år.
Ansökan skickas senast 1 november till RF-SISU Gotland. Ansökan kan även ske på annan tid, exempelvis inför jubiléer eller liknande. Förslagsrätt har RF-SISU Gotlands styrelseledamöter, distriktsidrottschef och idrottskonsulenter samt SDF- och föreningsstyrelse. Styrelsen beslutar om tilldelning av förtjänstnålen, vilken som regel utdelas vid RF-SISU Gotlands idrottsgala. Cirka 15 förtjänsttecken i silver utdelas varje år.

Ansökan RF-SISU Gotlands förtjänstnål i silver

Årets Idrottsförening

Till ”Årets Idrottsförening” kan utses idrottsförening som är medlem av Riksidrottsförbundet och är representerat på Gotland genom specialdistriktsförbund/ombudsman. Till ”Årets Idrottsförening” kan förening utses flera gånger. Som underlag för korandet av ”Årets Idrottsförening” tas hänsyn till föreningens verksamhet och utveckling i stort.

Årets Ungdomsledare

Gutnalias vandringspris till årets ungdomsledare inom gotländsk idrott skall tilldelas den idrottsledare som under året bedöms ha gjort den största insatsen som ungdomsledare inom idrotten på Gotland. Vid val av årets ungdomsidrottsledare ska hänsyn tas ej endast till resultatmässiga framgångar utan även till personligt engagemang och förmåga att samla och aktivera ungdomar till idrottslig utövning.

Årets Ungdomsförening

Som underlag för korandet av Årets ungdomsförening gäller: ”att attityderna till verksamhetsformer för barn och ungdomar utvecklas i riktning mot mera lek, större allsidighet samt mer plats för tränings- och tävlingsformer, som i högre grad tillgodoser barns behov. Etik- och moralfrågor ska ha en viktig och vägledande roll i verksamheten”.

Årets Evenemang

Årets Evenemang ska vara välorganiserat, ha hög kvalité och ha en god service mot deltagare, publik, media och gäster. Det kan ha genomförts tidigare eller vara ett helt nytt men bör innehålla nytänkande som tillfört mervärden som uppskattats av både tävlande och åskådare. Dessutom ska evenemanget ingå i Idrottens Ö.

Årets Idrottsledare

Årets idrottsledare är ett pris som tilldelas den person som brinner för sitt ledarskap, som är engagerad och som har förmågan att engagera och entusiasmera andra. Personen utgör en betydelsefull del av sin förening eller idrott, sprider glädje med sitt ledarskap och får med sin positiva inställning omgivningen att trivas och utvecklas.

Årets Idrottsgärning

Tilldelas den person eller lag som gjort något som anses utöver det vanliga i form av prestation eller för att ha hjälpt någon under sitt ”idrottsutövande”. Priset är ett brett pris som kan tilldelas någon som gör en gärning inom idrotten.

Årets Eldsjäl

Årets Eldsjäl är någon som får andra att må bra, någon som ser till att alla kan och får vara med, någon som är en bra ledare. Personen ska vara ideell ledare som är ett föredöme och en förebild för alla i föreningen, laget eller gruppen.

Hederspriset

Den gotländska Idrottsakademins hederspris delas ut till en person inom idrotten som skapat beundran och respekt, och vars bestående insatser berikat gotländsk idrott.

Vem får nominera?

Alla idrottsföreningar som tillhör Riksidrottsförbundet och specialdistriktsförbund eller ombudsidrotter har förslagsrätt på RF-SISU Gotlands utmärkelser och förtjänsttecken.
När förslagen från föreningar och förbund lämnats in sätter sig RF-SISU Gotlands Idrottsakademi för att behandla de föreslagna kandidaterna. Det sker tillsammans med de kandidater som Idrottsakademin tagit fram. Akademins uppgift är sedan att utse tre nominerade och vinnare i respektive kategori.

Ansökan för utmärkelser

Sista dag för nominering är 1 november.

Ledamöter i Idrottsakademin med idrottsansvar

För att komma i kontakt med idrottsakademin kontakta RF-SISU Gotlands Anita Gandå 0498-20 70 53, This is a mailto link

 

Tre priskategorier där pristagarna utses av en jury. Till dessa kategorier går det alltså inte att nominera en favorit.

Gotlands Tidningars Guldmedalj

Priset tilldelas idrottsutövare eller lag tävlande för RF-förening på Gotland eller idrottsutövare som fått sin idrottsfostran i en gotländsk idrottsförening. Pristagare utses av jury med representanter från Gotlands Tidningar och RF-SISU Gotland.

SISU-priset

SISU-priset tilldelas "förening eller person som gjort särskilt betydelsefull insats för utbildningen inom idrotten". Pristagare utses av SISU Idrottsutbildarns styrelse.

Årets Idrottspersonlighet

Priset ska tilldelas någon "som betyder mycket för den gotländska idrotten". Pristagare utses av jury med representanter från p4 Gotland och RF-SISU Gotland. Årets Idrottspersonlighet kommer i år inte att delas ut på idrottsgalan utan på RF-SISU Gotlands årsstämma.


Idrottsgalan på Instagram & Facebook
Facebook - Idrottsgalan Gotland
Instagram - idrottsgalangotland