Hem / Vi arbetar med / Idrottsgalan

En idrottsfest där alla är vinnare

Inom den gotländska idrottsrörelsen görs dagligen ideella insatser som förtjänar uppmärksamhet, guldmedalj och ryggdunkningar. RF-SISU Gotland stöttar, uppmuntrar och uppmärksammar dessa insatser på den gotländska idrottsgalan.

Det är många inom idrottsgotland som arbetar med att arrangera träningar och tävlingar, delta i styrelsearbeten, skjutsa, fixa fika och tvätta idrottskläder. Framförallt deltar och bidrar alla till en härlig sportanda på Gotland, och i de flesta fall görs det helt ideellt.
Det är för alla dem som RF-SISU Gotland arrangerar Idrottsgalan.

Förtjänsttecken i guld

RF-SISU Gotlands förtjänsttecken i guld instiftades år 1912 och är vår högsta utmärkelse. Utmärkelsen tilldelas person som tidigare erhållit förtjänsttecken i silver och som genomfört ett förtjänstfullt ideellt arbete i förbundsorganisation under minst 20 år eller utfört ideellt föreningsarbete under minst 25 år utan att tidigare utmärkelse erhållits. I sådant fall tilldelas förtjänsttecken i silver och förtjänsttecken i guld.
Förtjänsttecken i guld utdelas på RF-SISU Gotlands idrottsgala efter beslut av styrelsen för RF-SISU Gotland. Cirka fem förtjänsttecken i guld utdelas varje år.

Förtjänsttecken i silver

RF-SISU Gotlands förtjänsttecken i silver ansöker man om för person som genomfört ett förtjänstfullt ideellt arbete i förbundsorganisation under minst 10 år eller utfört ideellt föreningsarbete under minst 15 år.
Ansökan skickas senast 1 november till RF-SISU Gotland. Ansökan kan även ske på annan tid, exempelvis inför jubiléer eller liknande. Förslagsrätt har RF-SISU Gotlands styrelseledamöter, distriktsidrottschef och idrottskonsulenter samt SDF- och föreningsstyrelse. Styrelsen beslutar om tilldelning av förtjänstnålen, vilken som regel utdelas vid RF-SISU Gotlands idrottsgala. Cirka 15 förtjänsttecken i silver utdelas varje år.

Ansökan RF-SISU Gotlands förtjänstnål i silver

Årets idrottsgärning

Priset tilldelas person, personer eller lag som gjort en insats som anses vara utöver det vanliga. Det är ett brett pris som tilldelas den som gör en god gärning inom idrotten som inte är en ren idrottsprestation, eller som har hjälpt någon under sitt ”idrottsutövande”.

Årets idrottsförening

Priset tilldelas förening som har utvecklat sin verksamhet, arbetar inkluderande samt agerar modernt och nytänkande. Priset är inte ett prestationspris.

Årets ungdomsförening

Priset tilldelas förening som har en tydlig inriktning mot lek och allsidighet, samt tillgodoser barns och ungdomars behov.

Årets ungdomsledare

Priset tilldelas den ungdomsledare som genom glädje, entusiasm, gemenskap och personligt engagemang väckt barn och ungdomars lust och vilja att idrotta.

Årets idrottsledare

Priset tilldelas idrottsledare eller tränare som genom sin gärning är ett föredöme och har förmågan att utveckla, engagera och entusiasmera sin förening/idrott.

Årets eldsjäl

Priset tilldelas en ledare som med stort hjärta brinner för idrotten och under lång tid har engagerat sig ideellt i föreningen/idrotten.

Årets evenemang

Priset tilldelas ett Idrottens Ö-evenemang som är välorganiserat och erbjuder god service mot deltagare, publik, media och gäster. Evenemanget ska innehålla nytänkande och tillföra mervärden.

Hederspriset

Priset tilldelas en person inom idrotten som gett upphov till uppskattning, aktning och respekt samt berikat gotländsk idrott.

Årets idrottsförälder

Priset tilldelas en idrottsförälder som genom sitt engagemang i en förening/idrott bidrar med det där lilla extra för våra idrottsutövare.

 

Vem får nominera?

Alla idrottsföreningar som tillhör Riksidrottsförbundet och specialdistriktsförbund eller ombudsidrotter har förslagsrätt på RF-SISU Gotlands utmärkelser och förtjänsttecken.
När förslagen från föreningar och förbund lämnats in sätter sig RF-SISU Gotlands Idrottsakademi för att behandla de föreslagna kandidaterna. Det sker tillsammans med de kandidater som Idrottsakademin tagit fram. Akademins uppgift är sedan att utse tre nominerade och vinnare i respektive kategori.

Ansökan för utmärkelser

Sista dag för nominering är 1 november.

Ledamöter i Idrottsakademin med idrottsansvar

För att komma i kontakt med idrottsakademin kontakta RF-SISU Gotlands Anita Gandå 0498-20 70 53, This is a mailto link

 

Tre priskategorier där pristagarna utses av en jury. Till dessa kategorier går det alltså inte att nominera en favorit.

Gotlands Tidningars Guldmedalj

Priset tilldelas en individ eller ett lag/grupp som under året utfört en imponerande och enastående idrottslig insats utöver det vanliga eller förväntade.
Det är en idrottsutövare eller lag tävlande för RF-förening på Gotland eller idrottsutövare som fått sin idrottsfostran i en gotländsk idrottsförening.
Pristagare utses av jury med representanter från Gotlands Tidningar och RF-SISU Gotland.

SISU-priset

SISU-priset tilldelas "förening eller person som gjort särskilt betydelsefull insats för utbildningen inom idrotten". 
Pristagare utses av RF-SISU Gotlands styrelse.

Årets Idrottspersonlighet

Priset ska tilldelas någon "som betyder mycket för den gotländska idrotten". 
Pristagare utses av jury med representanter från p4 Gotland och RF-SISU Gotland. 


Idrottsgalan på Instagram & Facebook
Facebook - Idrottsgalan Gotland
Instagram - idrottsgalangotland