Hem / Vi arbetar med / Idrottens dag i skolan

Idrottens dag i skolan

Fredagen 24 september 2021 genomförs Idrottens dag i skolor 11 skolor på Gotland och över hela Sverige. Det är en del av European School Sports Day, som genomförs tillsammans med skolbarn över hela Europa, och EU:s satsning European Week of Sport.

Idrottens dag i skolan är den svenska delen av European School Sport Day. Målet är att aktivera skolbarn i samtliga EU-länder i minst 120 minuter under en och samma dag.

Varför behövs Idrottens dag?

Vi vet idag att fysisk aktivitet är bra för barns välmående, skolresultat och hälsa. Samtidigt visar forskning att barn och unga rör sig alldeles för lite. I dag når bara 44% av pojkarna och 22% av flickorna den rekommenderade nivån av 60 minuters fysisk aktivitet om dagen. Idrottsrörelsen vill, med skolans hjälp, förändra det.

Vad vill vi med Idrottens dag?

Idrottens dag i skolan är en kul dag med aktiviteter för att höja kunskapen om barns idrottande och bygga broar mellan skolan, barnen och idrottsrörelsen. Målet är att fler ska kunna och vilja idrotta hela livet, även de barn som idag är minst aktiva. 

Idrottens dag för skolor på Gotland

På Gotland kommer de skolor som ingår i den nationella satsningen Rörelsesatsning i skolan att bjuda in närliggande idrottsföreningar att vara med på en av årets viktigaste dagar.

En möjlighet för idrottsföreningar att nå barnen

Idrottens dag är en möjlighet för Gotlands idrottsföreningar att visa upp sin verksamhet och träffa barn i skolåldern. Ta chansen att representera idrottsrörelsen och bidra med rörelseglädje och kunskap om er idrott samt visa vilka möjligheter som finns i er förening.

Vilka står bakom Idrottens dag?

Riksidrottsförbundet är huvudarrangör, tillsammans med RF-SISU Gotland. Initiativet är en del av EU-projektet European Week of Sports, vars mål är att få hela Europa i rörelse.

Riksidrottsförbundet om Idrottens dag

Anmälan föreningar

Vill din förening delta på årets roligaste skoldag? Många av de gotländska skolorna laddar för en rörelsespäckad dag.

Kontakt

Vill ni veta mer om Idrottens dag i skolan? Kontakta er förenings idrottkonsulent på RF-SISU Gotland eller våra samordnare för "Rörelsesatsning i skolan" Jan Christoffersson

 

blobid0.png