Hem / Vi arbetar med / Barn- och ungdomsidrott / Riktlinjer för barn- och ungdomsidrott

Barnidrott på barnens villkor

Närmare 90 procent av alla barn och ungdomar i Sverige har någon gång under sin uppväxt varit med i en idrottsförening. Det ger idrottsrörelsen ett stort ansvar för att verksamheten bedrivs på ett bra sätt - på barn och ungas villkor.

I svens idrotts verksamhetsidé (i RF:s stadgar) står det att vi bedriver idrott i föreningar för att ha roligt, må bra och utvecklas under hela livet.

Barn- och ungdomsidrotten ska följa FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). I vårt idéprogram Idrotten Vill utvecklar vi tankarna med riktlinjer för hur både barnidrotten och ungdomsidrotten ska bedrivas.

Anvisningar för barn- och ungdomsidrott

För att förstå hur riktlinjerna ska följas i praktiken har Riksidrottsstyrelsen beslutat om mer konkreta anvisningar för barn- och ungdomsidrotten. De är uppdelade i fyra avsnitt: träning och tävling, ledarskap, delaktighet samt trygghet och säkerhet. Ladda ner anvisningarna för barn- och ungdomsidrott. Riktlinjerna revideras under 2021.

Barnens spelregler

RF har i samarbete med Bris tagit fram materialet "Barnens spelregler" som tar upp barns rättigheter inom idrotten. Lär dig mer på Barnens spelreglers webbplats.

Trygg idrott

En trygg idrottsmiljö förutsätter att verksamheten går i linje med barnkonventionen och att vi arbetar efter våra strategiska målsättningar. Inom idrottsrörelsen råder nolltolerans mot all form av mobbning, trakasserier, hot, våld och övergrepp. Alla – både barn, ungdomar och vuxna – ska kunna idrotta utan att riskera att utsättas för detta. Läs mer om hur RF jobbar för trygg idrott.