Hem / Vi arbetar med / Barn- och ungdomsidrott

Stöd i dag för morgondagens vuxna

Ingenting kan vara mer ansvarsfullt och stimulerande än att ta hand om dagens barn och ungdomar, morgondagens vuxna!

För den svenska idrottsrörelsen finns styrdokument för hur för barn- och ungdomsidrott bör utformas.
Mer om hur svensk idrott arbetar med barn- och ungdomsidrott

Värdefull IF

Satsningen Värdefull Idrottsförening bedrivs av RF-SISU Gotland och är en hjälp till föreningar som har en barn- och ungdomsverksamhet. Arbetet följer en modell i fyra steg.

Din förening får hjälp att säkerställa kvaliteten inom er barn- och ungdomsverksamhet och bli certifierad som Värdefull Idrottsförening. Certifieringen blir ett bevis på att er barn- och ungdomsverksamhet håller god kvalitet. Den får betydelse för föreningens medlemmar samt när ni rekryterar ledare och aktiva.

På Gotland har vi sedan starten 2011 elva idrottsföreningar som blivit Värdefulla Idrottsföreningar. Det är Fårösunds GoIK, Visby TK, Gotlands Bro OK, IF Hansa Hoburg, Klintehamns IK, Wisby SS, Bro SK, Endre IF, Levide IF, Visby Roma HK Ungdom och Visborgs OK.

Vill du veta mer om arbetet med Värdefull idrottsförening, kontakta Jan Christoffersson

Trygga idrottsmiljöer

Ingen ska behöva utsättas för kränkningar eller övergrepp inom idrotten. Men när en förening upptäcker oacceptabelt beteende är det viktigt att ha beredskap för hur man ska agera. Nu lanserar RF-SISU Gotland ett nytt stödmaterial för att säkerställa att alla ska känna sig trygg i sin idrott.
Ungdomar vill bli ledare, hjälp dem ta steget. Undersökningar som Riksidrottsförbundet gjort visar att ungdomar vill bli ledare, bara de får rätt stöd. Men hur gör man för att stimulera ungdomar att ta steget? Hur får man dem att trivas och stanna kvar? Behöver ni som förening hjälp att rekrytera/behålla och utbilda era unga ledare? Ta kontakt med er idrottskonsulent vid RF-SISU Gotland.

Kontaktpersoner barn- och ungdomsidrott

Behöver ni stöttning i att utveckla er barn- och ungdomsidrott? Då kan ni ta stöd av distriktets kontaktpersoner i barn- och ungdomsidrottsfrågor, som förening, ledare, förälder eller barn.

Hos oss på Gotland är Jan Christoffersson och Anna Samelius kontaktpersoner i barn- och ungdomsidrottsfrågor. Uppdraget är framför allt att arbeta proaktivt vilket innebär att sprida kunskap och höja idrottsföreningarnas kompetens kring hur en sund barn- och ungdomsidrott bedrivs baserad på forskning och fakta. Janne och Anna finns till hands för att stötta din idrottsförening för att utveckla verksamheten samt även vägleda vid eventuella konflikter.