Hem / Vi arbetar med / Arbetsmarknadsprojekt

Ett projekt med många vinnare

RF-SISU Gotland har ett arbetslöshetsprojektet för långtidsarbetslösa. Deltagarna hjälper idrottsföreningarna med olika arbetsuppgifter. Det kan vara diverse praktiska jobb, röjning av motionsspår, enklare bygg- och renoveringsuppdrag.

Många föreningar har också ett stort behov av administrativt stöd, uppdatering av medlemsregister m.m. Syftet med projektet är att öka deltagarnas anställningsbarhet, genom att öka deras självkänsla, erbjuda utbildningar inom olika områden, skapa nya kontakter och referenser. 

Behöver din förening en hjälpande hand?

Ni har säkert olika arbetsuppgifter i föreningen som ni inte hinner med i vardagen. Din idrottsförening kan få hjälp med detta, gratis:

- Renovering av idrottsanläggningar och lokaler
- Målning inne och ute
- Enklare byggprojekt
- Röjning av ex motionsspår
- Administration
- Medlemsregistrering i IdrottOnline
- Arkivering
- Medlemsutskick
- Utmärkelser

I projektet ingår 5-10 deltagare, med vitt skilda förutsättningar och erfarenheter.