Hem / Vi arbetar med / Aktuella projekt och satsningar

Aktuella projekt och satsningar

Utöver den ordinarie verksamheten arbetar RF-SISU Gotland med projekt och satsningar av olika slag. Idrotten spelar en viktig roll i samhället och genom aktuella projekt kan vi utöka våra samhällsinsatser.

De olika projekten syftar också till att utveckla de gotländska idrottsföreningarna så att de även i framtiden kan utgöra en viktig och kompetent aktör inom idrottsrörelsen och i samhällsutvecklingen.

Arbetsmarknadsprojekt

Idrotten har ett arbetsmarknadsprojekt för långtidsarbetslösa. Deltagarna hjälper idrottsföreningarna med olika arbetsuppgifter. Det kan vara diverse praktiska jobb, röjning av motionsspår, enklare bygg- och renoveringsuppdrag.

Friskvård på Gotland

Projektet Friskvård på Gotland är avslutat men några av projektets aktiviteter i samverkan med Region Gotlands Hälso- och sjukvårdsförvaltning kommer ändå att fortsätta.
Mer om Friskvård på Gotland

Gotland Pride

Under  Gotland Pride kopplar idrotten sin verksamhet till utvecklingsresan "Inkluderande idrott för alla". Inkluderande idrott handlar om att ta tillvara möjligheter och undanröja hinder - att vi på alla plan och nivåer - tar tillvara på olika kompetenser, erfarenheter och talanger.
Mer om Gotland Pride

Idrottens Dag Almedalsveckan

Upptäck glädjen i att idrotta hela livet, det kostar ingenting att prova - belöningen kan bli livslång. Riksidrottsförbundet och RF-SISU Gotland arrangerar Idrottens dag i Almedalen tillsammans med idrottsföreningar och specialidrottsförbund under Almedalsveckan.

Idrottens Ö

Idrottens Ö är ett samarbete mellan Destination Gotland, idrottsrörelsen, RF-SISU Gotland och besöksnäringen. Grundtanken i samarbetet kring Idrottens Ö är att alla ska göra det dom är bäst på.

Rörelsesatsning i skolan

Vi vill i samverkan med skolan förändra kulturen så att rörelse får större utrymme under skoldagen. Vi vill samtidigt bidra till att alla barn får positiva upplevelser av rörelse, utvecklas socialt och vågar utmana sig själva.

Viktiga vuxna

Föräldrar och andra nära vuxna har en viktig roll att fylla i att skapa de bästa förutsättningarna för att barn och ungdomar ska uppleva idrotten som glädjefylld. Ett idrottande som förhoppningsvis blir till ett livslångt intresse.
Läs mer om viktiga vuxna

Värdefull Idrottsförening

Satsningen Värdefull Idrottsförening bedrivs av RF-SISU Gotland och är kopplad till idrottens nationella satsning Värdefullt. Arbetet följer en modell i fyra steg.
Mer om Värdefull Idrottsförening