Hem / Om oss / Vår IT-policy

Riktlinjer för IT-användning

Här hittar du ett dokument som beskriver regler och riktlinjer för användningen av IT inom RF-SISU Gotland. Reglerna gäller alla anställda och samtliga övriga användare av RF-SISU Gotlands IT-resurser som till exempel praktikanter och externa konsulter.

Avsikten med dokumentet är att skydda RF-SISU Gotlands verksamhet, kunder, partners, anställda och andra intressenter. Denna policy ersätter alla tidigare policys på området och kommer att bli föremål för tillägg och förändringar när så krävs.
Vid ändring kommer detta kommuniceras via nyhetsbrev samt att den senaste versionen återfinns i personalhandboken.

Den grundläggande princip på vilken dessa regler och riktlinjer vilar, är att RF-SISU Gotlands IT-resurser ägs av RF-SISU Gotland och utgör ett arbetsredskap som skall användas för RF-SISU Gotlands verksamhet.

RF-SISU Gotlands IT-policy